Jiří Leschtina: Slovenské osekání komunistických a estébáckých důchodů budiž inspirací i pro Česko

3. červenec 2021

Slovenský parlament přijal zákon, nad kterým bychom měli zpozornět. Tamní zákonodárci snižují penze vrcholným představitelům komunistického režimu včetně příslušníků Státní bezpečnosti, která byla klíčová pro udržení totalitní moci v Československu.

A už jenom proto, že jsme se Slováky po 40 let sdíleli všechny hrůzy totality ve společném represivním státě, bylo by žádoucí, aby se rozhoupali i čeští zákonodárci. A přišli s normou, jak osekat nezaslouženě přemrštěné důchody i tuzemským prominentům a vykonavatelům starého režimu.

Čtěte také

Stejně jako na Slovensku také u nás se jistě vynoří námitka: Proč teď, po 30 letech? Na to je jednoduchá odpověď: Pokud k tomu neměly odvahu dřívější vlády, není to důvod, proč by to neměla udělat příští politická reprezentace, vzešlá z podzimních voleb.

Třicetiletá prodleva jen do neúnosnosti zesílila nespravedlnost, kterou si s sebou vláčíme ze starého režimu. A sice, že iniciátoři a vykonavatelé komunistických zločinů a nezákonných represí si užívali a dosud užívají stáří na úrovni, o jaké se může jen snít bývalým politickým vězňům a dalším pronásledovaným.

Agent StB v čele vlády

Jejich pronásledovatelé – vrcholní komunisté, zaměstnanci a funkcionáři Státní bezpečnosti a dalších totalitních institucí – byli za své služby odměňováni kariérními vzlety a nadprůměrnými platy. Z nich jim byly vypočítány nezaslouženě vysoké důchody a výsluhy, které se promítají i do výše vdovských či vdoveckých důchodů.

Čtěte také

Naproti tomu lidé, kteří aktivně vystupovali proti zločinnému komunistickému režimu, bojovali za svobodu a respektování lidských práv, museli strávit velký kus svého života ve vězení i ve společensky podřadných, mizerně placených zaměstnáních. Tito stateční občané, velmi často i vysokoškolsky vzdělaní, tak byli svými pronásledovateli odsouzeni k živoření s podprůměrnými, až minimálními důchody.

Ve slovenském parlamentu odpůrci zákona, napravujícího tyto křivdy alespoň v mezích omezených možností, namítali: norma je postavena na principu kolektivní viny, popírá právní stát a je retroaktivní. Proti tomu ovšem můžeme postavit příklad Polska, kde podobný zákon přijala vláda Donalda Tuska. Opatření přezkoumával jak polský ústavní soud, tak Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku a oba tribunály ho shledaly v souladu s právem.

Čtěte také

Čeští zákonodárci se navíc mohou opřít o lustrační zákon, zamezující v přístupu k určitým místům ve státní správě vybraným reprezentantům komunistického režimu. K nim patří i komunističtí funkcionáři, od okresního tajemníka výše, nebo příslušníci Státní bezpečnosti. Nic nebrání tomu, aby se na podobný okruh lidí vztahoval nový zákon o osekání penzí.

Slovenský zákon líčí důvodová zpráva i jako „varování do budoucnosti, že porušení lidských práv a svobod ze strany jakéhokoliv režimu nebudou tolerovány a osoby, které takový režim podporují, nebudou za svou službu v jeho prospěch žádným způsobem privilegované“.

Jiří Leschtina

To je aktuální i v Česku, kde někdejší člen KSČ evidovaný jako agent Státní bezpečnosti stojí v čele vlády, podporované nepřebudovanou komunistickou stranou, která se hlásí k výdobytkům starého režimu. A kde zpochybňování demokratických praktik a vlády práva nabírá na obrátkách.

Autor je publicista

Spustit audio