Jiří Hejda: Žil jsem zbytečně

2. srpen 2017
03418088.jpeg

Český politik a národohospodář, účastník protinacistického odboje, vězeň komunistického režimu, spisovatel a publicista Jiří Hejda prožil život, kterým procházejí dějiny celého 20. století. Bojoval v první světové válce, v roce 1934 vydal knihu reportáží o nacistickém Německu, po okupaci Československa se zapojil do protinacistického odboje, v roce 1949 byl zatčen Státní bezpečností a v procesu s Miladou Horákovou byl v červnu 1950 odsouzen na doživotí.

Jiří Hejda (25. 2. 1895 Praha – 25. 4. 1985 tamtéž) vystudoval práva, absolvoval roku 1920. Od roku 1919 pracoval jako národohospodářský redaktor, nejprve v deníku Tribuna, později v olomouckém Čs. deníku. V roce 1926 se vrátil do Prahy, kde pracoval jako redaktor. Z jeho ekonomických prací uveďme knihy Hospodářská funkce akciové společnosti (1930) a Problémy světové hospodářské krize (1933). S manželkou Luisou měl tři děti (Jitku, Šárku a Neklana).

V roce 1935 se stal generálním tajemníkem koncernu ČKD. Po okupaci musel toto místo opustit, zapojil se do protinacistického odboje v Ústředním vedení odboje domácího (ÚVOD). Po 2. světové válce se opět věnoval publicistice: psal do Svobodného slova a do Peroutkova Dnešku. Stal se významným představitelem Československé strany národně socialistické a napsal její hospodářský program.

Poúnorový režim mu nezapomněl spolupráci s P. Zenklem, P. Drtinou a J. Stránským: byl zatčen Státní bezpečností a v procesu s Miladou Horákovou odsouzen na doživotí (původně byl odsouzen k trestu smrti). Poznal řadu věznic: Pankrác, Mírov, Leopoldov, Valdice. Nedotkla se ho ani rozsáhlá amnestie roku 1960 a podmínečně propuštěn byl až v roce 1962, trest mu byl zrušen až v roce 1968. Až do důchodu pracoval jako figurant v Geodézii.

Během svého věznění vytvořil Hejda řadu básní, v nichž lyrický subjekt uvažuje o ubohosti člověka i o jeho prométheovských touhách (Sonety, 1993 a 2010). Hejdova autobiografie Žil jsem zbytečně: román mého života mohla být vydána až po roce 1989 (Melantrich, Praha 1991, 2. vyd. nakl. Machart, Beroun 2010).

Rozhlasové zpracování Hejdových knižních vzpomínek je impozantní: četba na pokračování má 21 částí. V režii Josefa Melče, který také pořad z rukopisu připravil, účinkují Otakar Brousek st., Magdalena Rychlíková a Hana Mašková. Natočeno na přelomu let 1990 a 1991.

  • Aktuální dění
  • Rozhovor