Jiří Berounský: Lze vůbec zabránit odcházení demokracie?

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Andrej Babiš (v roce 2015)

Shodou okolností jsme na tom teď s oblibou prezidenta podobně jako Spojené státy. Je ostatně symptomatické, že Miloš Zeman chtěl prezidenta Trumpa hned navštívit a že uvítal jeho zvolení.

Američtí politologové z Harvardovy univerzity vydali knihu, kde popsali velmi dobře jednotlivé, byť nenápadné prvky snah jakýchkoli autokratů o likvidování demokracie. Ty jsou i v rozdílných zemích obecně velmi podobné.

My však navíc čelíme na toto téma nejen názorům prezidenta, ale i obviněného předsedy vlády. Je to takový zlověstný mix, i když často nekonsistentní. Ony snahy o postupné likvidování demokracie, jak je vidí američtí politologové, uveřejnil Respekt a my, inspirováni článkem, se o ně rádi podělíme.

Prvek číslo jedna: demokracie je příliš komplikovaná, nedá se v ní pro samé jednání a pro samý kompromis nic pořádného prosadit. U nás se tento názor projevuje zejména, ale velmi explicitně v projevech a jednání prezidentova chráněnce, Andreje Babiše.

Dále: politický protivník žije ve světě úplně jiných hodnot. Ty úplně jiné hodnoty to jsou ty údajné kavárny, z nichž pochází ono neblahé, ale zcela zbytečně podporované rozdělení společnosti.

Odvolávejme se u soudů

Nebo: trocha násilí nevadí. To jsme mohli vidět v přímém přenosu na obrazovkách. Přímo. I když onoho boxujícího podporovatele prezidenta se později jeho štáb zřekl, jeho chování charakterizuje způsob argumentace jeho nohsledů.

Jiří Berounský

A dále: drzost medií. Co si to vlastně ti novináři dovolují? To všechno píší američtí politologové, jen se nezmiňují o vyslovených nadávkách novinářům.

Autoři vidí ty nejvíce faulované demokracie. Zmiňují se doslova o Maďarsku, o Polsku, Turecku, domácích Spojených státech a jako nejhorší příklad uvádějí Venezuelu. Současné demokracie se však nehroutí náhle, v převratech doprovázených tanky a popravišti. Erodují postupně a pro oko laika často nepozorovaně. Přesto je pochopení této cesty prvním předpokladem účinné obrany.

Je třeba bránit každou jednotlivou demokratickou instituci, která by mohla nastupující autokracii komplikovat život a jejíž zlikvidování by autokratům ukrajovalo čas do příštích voleb, budou-li ještě tajné.

Prvotní snahou těch, kteří se chtějí zmocnit společnosti, bývá ovlivnění nebo přímo uchvácení "rozhodčích" – celého demokratického systému, to znamená soudů a všech institucí vymáhajících právo. Dále budou na pořadu – jak píší autoři – finanční úřady, regulační úřady a tajné služby. Nejjednodušším způsobem jsou personální čistky, kterých jsme už zažili v České republice od vlády v demisi nemálo.

Nejde to všude, ale kde to jde, odvolávejme se u soudů. Zdržujme, zdržujme, musíme vydržet do příštích voleb.