Jiří Berounský: Lze vůbec zabránit odcházení demokracie?

Andrej Babiš (v roce 2015)
Audio svět na jednom místě Audio svět na jednom místě Andrej Babiš (v roce 2015)

Shodou okolností jsme na tom teď s oblibou prezidenta podobně jako Spojené státy. Je ostatně symptomatické, že Miloš Zeman chtěl prezidenta Trumpa hned navštívit a že uvítal jeho zvolení.

Američtí politologové z Harvardovy univerzity vydali knihu, kde popsali velmi dobře jednotlivé, byť nenápadné prvky snah jakýchkoli autokratů o likvidování demokracie. Ty jsou i v rozdílných zemích obecně velmi podobné.

My však navíc čelíme na toto téma nejen názorům prezidenta, ale i obviněného předsedy vlády. Je to takový zlověstný mix, i když často nekonsistentní. Ony snahy o postupné likvidování demokracie, jak je vidí američtí politologové, uveřejnil Respekt a my, inspirováni článkem, se o ně rádi podělíme.

Prvek číslo jedna: demokracie je příliš komplikovaná, nedá se v ní pro samé jednání a pro samý kompromis nic pořádného prosadit. U nás se tento názor projevuje zejména, ale velmi explicitně v projevech a jednání prezidentova chráněnce, Andreje Babiše.

Dále: politický protivník žije ve světě úplně jiných hodnot. Ty úplně jiné hodnoty to jsou ty údajné kavárny, z nichž pochází ono neblahé, ale zcela zbytečně podporované rozdělení společnosti.

Odvolávejme se u soudů

Nebo: trocha násilí nevadí. To jsme mohli vidět v přímém přenosu na obrazovkách. Přímo. I když onoho boxujícího podporovatele prezidenta se později jeho štáb zřekl, jeho chování charakterizuje způsob argumentace jeho nohsledů.

Jiří Berounský

A dále: drzost medií. Co si to vlastně ti novináři dovolují? To všechno píší američtí politologové, jen se nezmiňují o vyslovených nadávkách novinářům.

Autoři vidí ty nejvíce faulované demokracie. Zmiňují se doslova o Maďarsku, o Polsku, Turecku, domácích Spojených státech a jako nejhorší příklad uvádějí Venezuelu. Současné demokracie se však nehroutí náhle, v převratech doprovázených tanky a popravišti. Erodují postupně a pro oko laika často nepozorovaně. Přesto je pochopení této cesty prvním předpokladem účinné obrany.

Je třeba bránit každou jednotlivou demokratickou instituci, která by mohla nastupující autokracii komplikovat život a jejíž zlikvidování by autokratům ukrajovalo čas do příštích voleb, budou-li ještě tajné.

Prvotní snahou těch, kteří se chtějí zmocnit společnosti, bývá ovlivnění nebo přímo uchvácení "rozhodčích" – celého demokratického systému, to znamená soudů a všech institucí vymáhajících právo. Dále budou na pořadu – jak píší autoři – finanční úřady, regulační úřady a tajné služby. Nejjednodušším způsobem jsou personální čistky, kterých jsme už zažili v České republice od vlády v demisi nemálo.

Nejde to všude, ale kde to jde, odvolávejme se u soudů. Zdržujme, zdržujme, musíme vydržet do příštích voleb.