Jiří Berounský: Koaliční vláda má v úmyslu znovu zavést registrační pokladny

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Stojánek s účtenkami

Registrační pokladny byly a jsou výbušným ideologickým tématem – levice je vždy prosazovala a pravice odmítala. Levice si od nich slibovala ekonomický efekt, pravice v nich viděla porušení osobního soukromí. Soustředíme se proto jen na jejich věcnou stránku.

Koaliční vláda má v úmyslu je znovu zavést, ovšem ve zcela jiném technickém provedení. Tak jako tak, bude muset být pravděpodobně přijat nový zákon, aby se tento nový prvek ve vztahu obchodník-občan ujal a aby byl efektivní.

Hovoříme-li o legislativní podpoře, říkáme tím zároveň – vzhledem k jednotlivým legislativním lhůtám i možným sporům o definitivní text zákona mezi jednotlivými členy koalice – že to velmi pravděpodobně nebude letos.

Proč se má registrace plateb v obchodech zavést a jaká má být jejich technická podoba? Koalice má za to, že by se tímto opatřením zabezpečil výběr daně z přidané hodnoty. Zákonnou povinností být plátcem této daně je – dle Lidových novin a prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu – roční obrat obchodníka ve výši jednoho milionu korun, to znamená měsíčně něco méně než pětaosmdesát tisíc korun. Menší obrat obchodníka, který se zabývá jen obchodem, neuživí, takže se to týká obchodníků takřka všech.

Dle téhož zdroje je výběr daně z přidané hodnoty takřka katastrofický, a snižuje tak významně příjmy státního rozpočtu. „Podle našich odhadů by plátcem DPH mělo být kolem devadesáti procent obchodníků, ale reálně jich je kolem třiceti procent. Je tedy evidentní, že se vykazuje obrat menší či žádný a daně se neplatí.“ Údaje o placení by měly odcházet okamžitě, aby nebylo možno se skutečnou hodnotou obratu manipulovat a vyhýbat se tak placení daně.

K účinnosti systému by měla přispívat i tak zvaná účtenková loterie, zavedená na příklad na Slovensku. Zákazník má jednak kontrolu svého nákupu a zaregistrováním své účtenky na Ministerstvu financí může získat finanční odměnu. Smyslem akce je zájem zákazníka o účtenku od obchodníka.

A jak to má v reálu vypadat? V Chorvatsku mají obchodníci něco jako iPad s malou tiskárnou na účtenky a údaje o všech výdajích putují okamžitě na Ministerstvo financí. Celé zařízení prý stojí kolem pěti tisíc korun a podobný systém se má zavést i u nás. Celou záležitost je však třeba technologicky zabezpečit včetně evidentního nárůstu úředníků, kteří budou mít za úkol systém sledovat.

Je smutné, musíme-li být k morálce dotlačeni technickým opatřením a nesvědčí to příliš o morální úrovni dotyčné části našeho obyvatelstva.