Jiří Berounský: Jak se dívají občané evropských zemí na EU?

Evropská unie
Audio svět na jednom místě Audio svět na jednom místě Evropská unie

Lidové noviny uveřejnily studii berlínského think tanku Policy matters o vztahu občanů jednotlivých států, včetně Čechů, k Evropské unii, týkající se otázek, vybraných autory studie.

Pro nás je svrchovaně zajímavá jednak odpověď na otázku, zda v Evropské unii spatřujeme šanci, nebo riziko a na otázku, zda bychom řešili přijímání uprchlíků na evropské nebo na domácí půdě. Odpovědi jsou ovšem zajímavé pro vztah k Evropské unii nejen pro Českou republiku, ale pro všechny státy, průzkumem sledované.

Nuže, v otázce první, kterou bychom mohli srozumitelněji tlumočit, zda je členství toho kterého státu v Evropské unii posuzováno pozitivně či negativně, jsou odpovědi následující: jen u tří ze sledovaných států (Španělsko, Německo a Slovensko) je vztah k Evropské unii pozitivní, ale jen u mírně nadpoloviční většiny, kdežto u Itálie, Nizozemska, Francie , Švédska, a České republiky – v tomto sestupném pořadí - je negativní.

U České republiky je ono negativní vnímání určeno poměrem třiceti sedmi ku padesáti sedmi, což je ostatně přibližný poměr, který známe i z domácích průzkumů.

V otázce druhé, jak řešit migrační krizi, je drtivá většina sledovaných států pro evropské řešení, ale Slovensko a Česká republika chtějí migrační záležitosti řešit na domácí půdě.

Tahle vláda je proevropská

Bohuslav Sobotka v Interview Plus

Překvapivě malou důvěru v Evropskou unii obecně ve většině evropských států připisují naši europoslanci malé informovanosti o dění v Evropské unii.

Podle mého názoru zde ovšem hraje velkou roli omezený nacionalismus mnoha států, velkých i malých, jejichž občané si neuvědomují, že se v dnešním světě mohou uplatnit jedině v rámci většího celku, jímž je právě Evropská unie, jež se může měřit se současnými, ale hlavně i budoucími ekonomickými kolosy.

Podle mého názoru je brexit názornou ukázkou tohoto postoje, podpořenou psychologicky i představou mocného, ale již neexistujícího imperia. U nás k tomu přistupuje setrvačnost euroskeptických nálad bývalých vlád, jejichž euroskepticismus rovněž vycházel z onoho omezeného nacionalismu.

Lidovecký europoslanec a předseda právního výboru europarlamentu však upozorňuje na okolnost, že tahle vláda je ale proevropská.

Potvrdil to ostatně i český premiér, když ve svém projevu před rokem na berlínské Humboldtově univeritě prohlásil, že "Evropskou unii nebereme jako ohrožení, ale jako příležitost. Hledáme cesty, jak být uvnitř, v hlavním proudu, nikoli jak se vyčlenit." Myslím, že současné dění i migrační krize mu dává příležitost to dokázat.

Další komentáře z dnešních Názorů a argumentů si můžete poslechnout v našem audioarchivu.