Jiří Berounský: Jací jsme a co si myslíme

Před časem byly zveřejněny výsledky sociologického průzkumu agentury STEM o některých základních jevech ve společnosti, tak jak se měnily v posledních dvaceti letech.

V otázce vztahu muže a ženy, formulované otázkou, zda má muž vydělávat peníze a žena se starat o domácnost, si to před oněmi dvaceti lety myslela víc než polovina občanů.

Před deseti lety to bylo tak půl na půl, ale dnes je to už čtyřicet dva ku padesáti osmi. A co je překvapivé – alespoň dle Respektu, který se tématu věnuje – že mizí poznenáhlu i rozdíly v názorech lidí s různým vzděláním, neboť dřívější příznivci vydělávajících otců a matek, starajících se o domácnost, byli zejména lidé se základním vzděláním.

Dalším zásadním činitelem je proměna českých mužů, kteří jsou dnes emancipovanější a vnímavější k ženskému osudu. Rozdíl mezi mužským a ženským přístupem je dnes totiž už skoro nulový. S touto otázkou souvisí i pohled na mužskou či ženskou roli v rodině při výchově potomků.

Čtěte také

Ještě v roce dva tisíce bylo šedesát procent respondentů přesvědčeno, že pro výchovu je důležitější matka než otec, ale dnes již převažuje názor, že oba rodiče jsou stejně důležití.

Uvedené výsledky jsou v podstatě srovnatelné s Evropou, i když jsou i velké evropské země, jako náš důležitý soused, Německo, které jsou daleko konzervativnější, a emancipace celé společnosti je pomalejší.

Zajímavé je mínění Čechů o občanských záležitostech, kdy může být majoritní mínění i v rozporu s platným zákonem. Tak na příklad v otázce trestu smrti, přestože počet stoupenců trestu smrti klesá z původních zhruba tří čtvrtin a počet odpůrců stoupá, jsou stále pro popravy zločinců zhruba dvě třetiny populace a jen zhruba třetina je proti.

lékař eutanázie.jpg

Rozložení názorů však není rovnoměrné, neboť jsou i regiony, kde převažují odpůrci absolutního trestu. V otázce eutanazie jsou Češi poměrně vstřícní a počet těch, kteří mají k eutanazii příznivý poměr, pomalu stoupá z původní necelé poloviny na zhruba dvě třetiny. Hlavními odpůrci jsou zde věřící a obdobně je tomu u práv homosexuálů.

Jsou i oblasti, kde – zřejmě vlivem posledních událostí – jsou Češi méně liberální. Je tomu tak zejména ve vztahu k cizincům, kde drtivou většinou převažuje názor, že cizinci se musí přizpůsobit našim zvyklostem.

Při detailnějším pohledu zjistíme, že v posledních letech vzrostl počet těch, kteří by vyžadovali co největší přizpůsobivost našim zvyklostem.

Ať se nám to líbí, nebo nelíbí, znát převažující názory našich spoluobčanů je zajímavé a pro komentátora takřka povinné.