Jefim Fištejn: Vliv velkých peněz na veřejný život

7. srpen 2022

Čím větší peníze, tím větší je jejich vliv na veřejný život, zejména na politiku, to ví každý. Jak se k tomuto problému staví Američané, to měla zjistit poslední dotazovací akce agentury RealClear Public Opinion Research.

Průzkum zajímaly vlastně jen dva aspekty problému: zda mají být nějak omezeny částky, jejichž pomocí chtějí velcí boháči ovlivnit politiku, a zda smí zahraniční kapitál vlastnit americká média a sociální sítě.

Čtěte také

Ukázalo se, že zhruba stejný podíl Američanů má za to, že výše prostředků vkládaných do politiky bohatými sponzory by měla být jasně limitována – to si myslí až 70 procent lidí.

Není bez zajímavosti, že v této otázce se postoj voličů demokratů a republikánů liší jen nepatrně. Mimochodem, odpovídající zákon byl schválen Kongresem asi tak před 20 lety, jenže postupně prošel takovými změnami, že v podstatě z něho nezbylo nic.  

Obrat veřejného mínění

Sociolog John della Volpe, který prováděl průzkum, vyhodnotil názory dotázaných takto: Každý miliardář by měl zaprvé platit aspoň dvacetiprocentní daň a za druhé by nesměl investovat do politických kampaní neomezené částky peněz.

Čtěte také

Neznamená to, že by Američané odsuzovali nadměrné bohatství, nechtějí pouze, aby velké peníze posilovaly korupční prostředí v jejich zemi.

Ještě jednoznačnější je jejich postoj k pokusům zahraničního kapitálu pronikat do amerických médií nebo institucí, ať už se jedná o sponzory ze Švýcarska, Číny, nebo ze Saúdské Arábie. Cizí investoři by především neměli ovlivňovat osnovy vzdělávacích zařízení, médií a univerzit.

Dost nekompromisní názor mají Američané na vlastnictví sociálních sítí a sdělovacích prostředků. Mají před očima příklad toho, jak spravuje své mediální impérium Mark Zuckerberg nebo jak Jeff Bezos vede deník The Washington Post, který vlastní.

Pokud budeme vycházet z těchto zkušeností, přes 50 procent dotázaných má za to, že taková média by měla být vlastněna svěřenskými fondy, a jen 21 procent je spokojeno s nynějším stavem věcí a podporuje soukromé vlastnictví takových mediálních institucí.

Jefim Fištejn

Domnívám se, že v tomto ohledu dochází postupně k názorovému posunu ve prospěch omezování nekontrolovaného vlivu velkých peněz na národní politiku a veřejné mínění.  

Autor je publicista

autor: Jefim Fištejn
Spustit audio

Související