Je už čas na nepodmíněný příjem?

Tomáš Sedláček
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Tomáš Sedláček

O myšlence nepodmíněného základního příjmu a o tom, co bude pro ekonomiku znamenat to, že díky digitálním technologiím ubývá celosvětově práce hovořil v pořadu Leonardo Plus host Tommáš Sedláček.

Je čas na garantovaný příjem?

Nepodmíněný základní příjem pracuje s myšlenkou, že stát by každému svému občanovi vyplácel pevně stanovenou částku bez závislosti na tom, jaký příjem takový občan má. O tzv. garantovaném příjmu řekl kanadský senátor Art Egglton: „Způsob, jakým jsme se chtěli vypořádat s chudobou, selhal. Musíme vyzkoušet nový přístup".

O nepodmíněném základním příjmu budou tento rok hlasovat Švýcaři, pokud projde, každý švýcarský občan by měl v přepočtu dostávat 60 000 korun. Experiment se připravuje také v nizozemském Utrechtu, kde se bude týkat jen stávajících příjemců sociálních dávek.

Zkoušel se i v dalších zemích, např v Brazílii, ovšem vždycky jen po omezenou dobu a pro přesně specifikovanou skupinu obyvatel. Vážně jako o alternativě o něm uvažují jen v zemích, které na to mají - ve zmíněném Švýcarsku, Finsku, Nizozemí.


Stinná stránka digitálních technologií

Nedávná zpráva analytické společenosti McKinsey Global říká, že globalizace světa se proměnila do velmi odlišné podoby, totiž do digitální globalizace. Pro tento přerod světa je typické, že 12 největších ekonomik světa má na svědomí drtivou většinu nejen světového obchodu a kapitálových toků, ale také datových toků.

V souvislosti s touto proměnou ekonomiky se nejvíce mluví o cloudových technologiích, které zjednodušují řízení všech subjektů - od firem po státy. Dále o nástupu 3D tisku, který ve finále povede k menšímu objemu přepravovaného zboží (podniky si raději budou součástky vyrábět, omezí se tak role subdodavatelů).