Je to už 43 let od smrti Ferdinanda Peroutky. Poslechněte si ukázky jeho unikátních rozhovorů a komentářů

20. duben 2021

20. dubna uplynulo už 43 let od úmrtí významného českého novináře Ferdinanda Peroutky (6. 2. 1895–20. 4. 1978). Patřil ke stěžejním osobnostem prvorepublikové žurnalistiky. Po válečném věznění nacisty a krátkém období třetí republiky odešel po únoru 1948 do exilu, kde se výrazně podílel na vzniku a vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa (RFE).

Archiv mnichovské rozhlasové stanice Svobodná Evropa uchávává řadu hodin unikátních rozhovorů, natočených v posledních 15 letech Peroutkova života. Poslechl si je, to nejzajímavější pro vás vybral a v Archivu Plus komentuje publicista Pavel Hlavatý.

Peroutkovy rozhovory

Obsáhlé dialogy mezi Ferdinandem Peroutkou a německým a v Čechách původně tvořícím spisovatelem Johannesem Urzidilem natočila Peroutkova třetí žena Slávka pravděpodobně v roce 1963. Vybrali jsme z nich dvě ukázky věnované vztahu mezi českou a německou literaturou a literárnímu prostředí za první republiky.

Čtěte také

V roce 1969 vznikla řada rozhovorů s Ferdinandem Peroutkou, kterou natočil redaktor RFE Zdeněk Eliáš. Tématem byla Peroutkova kniha Budování státu, která vznikala postupně ve 30. letech minulého století a mapovala vznik a počáteční období první republiky. Z cyklu jsme vybrali úryvky věnované dobovému ohlasu tohoto Peroutkova díla a psychologickému pohledu na zvolené téma.

Další řadu rozhovorů s Peroutkou vedl v roce 1969 redaktor Svobodné Evropy Jiří Kárnet. Ta byla věnována počátkům Peroutkovy žurnalistické dráhy, jeho vztahu k ruské kultuře, komunismu a řadě dalších dílčích témat. Z ní uslyšíte dvě ukázky z pasáže o ruské komunistické revoluci.

Komentáře a pohřeb

Ferdinand Peroutka

Zvukově dochované Peroutkovy komentáře pro Svobodnou Evropu z počátku 70. let načítal tehdy její redaktor Jiří Dostál. Zařadili jsme z nich dva úryvky věnované rozboru různých fází komunistické diktatury a postavení českého spisovatele v exilu.

Poslední nahrávka, ze které jsme čerpali, je záznam pohřbu Ferdinanda Peroutky. Ten se konal 25. dubna 1978 v kostele sv. Jana Nepomuckého v New Yorku. Na varhany hrál významný český exilový skladatel Václav Nelhybel.

Promluvili zde tři řečníci: spisovatel a nakladatel Josef Škvorecký, herec a dramatik Jiří Voskovec a lékař, Peroutkův spolužák a dlouholetý přítel Karel Steinbach. Ze všech tří proslovů uslyšíte alespoň ty nejdůležitější pasáže.

Poslechněte si reprízu pořadu z loňského roku.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio

Související