Jaro 1951: Turecké hospodaření v čase zostřujícího se třídního boje

30. duben 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Rudolf Slánský  (1901-1952)

V jarních měsících roku 1951 se v Československu konala hned dvě zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa a své vysílání v češtině a slovenštině tehdy zahájila rozhlasová stanice Svobodná Evropa.

Dvě zasedání ÚV KSČ, tedy vrcholného mocenského orgánu v zemi, výše stálo už fakticky pouze jeho předsednictvo, která proběhla na jaře 1951, měla zcela odlišný charakter.

To první, květnové, mělo slavnostní ráz a oslavovalo třicetileté výročí založení komunistické strany u nás. Hlavní referát přednesl generální tajemník ÚV KSČ Rudolf Slánský, ale jeho čas ve vrcholné politice se rychle krátil. Z jeho obsáhlého vystoupení uslyšíte dvě klíčové pasáže.

Čtěte také

Druhé zasedání ÚV KSČ proběhlo v červnu 1951. Věnováno bylo narůstajícím problémům v zásobování, zemědělství, průmyslu a dalších oblastech. Z dochovaných záznamů jsme vybrali dvě ukázky z referátu věnovanému zemědělství generálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského.

Další ukázka je z referátu jednoho ze zástupců generálního tajemníka Josefa Franka, který byl – stejně jako Slánský – zanedlouho zbaven všech funkcí, zatčen a následně v monstrprocesu se Slánským odsouzen k trestu smrti a popraven.

V polovině dubna 1951 se konala 1. celostátní konference nejlepších pracovníků. Ta byla věnována údernictví – propagandistickému hnutí, které k nám bylo importováno ze Sovětského svazu.

Zařadili jsme ukázky z vystoupení tří nejzajímavějších řečníků – úderníků. Další ukázky jsme vybrali ze slavnostních oslav 1. Máje předsedy KSČ a prezidenta Klementa Gottwalda, a ze sjezdu komunisty ovládnuté obce Sokolské, kde hovoří ministr Zdeněk Nejedlý.

Čtěte také

1. května 1951 bylo v Mnichově slavnostně zahájeno československé vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa.

Komunistická propaganda tak dostala velmi kvalifikovaného oponenta, a to až do konce totalitního režimu v roce 1989. Vybrali jsme ukázky ze dvou dochovaných projevů, které při té příležitosti pronesli první programový vedoucí československé redakce RFE publicista Pavel Tigrid a první ředitel československého vysílání RFE novinář Ferdinand Peroutka.   

Z kulturní oblasti jsme tentokrát zařadili ukázky z rozhlasového zpracování Jiráskovy Lucerny a dramatizace Zápotockého propagandistického románu Vstanou noví bojovníci.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio