Jaro 1949 aneb Jak se dělá generální linie

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Rudolf Slánský a Klement Gottwald
0:00
/
0:00

Hlavní událostí jarních měsíců roku 1949 byl v ČSR IX. sjezd Komunistické strany Československa, který vytyčil generální linii budování socialismu v naší zemi.

Sjezd se konal 25. – 29. května 1949 v Praze. Na základě deseti bodů přednesených předsedou KSČ (a tehdy už i prezidentem republiky) Klementem Gottwaldem byla stanovena generální linie výstavby socialismu v Československu, která negativně ovlivňovala naší zemi po následujících čtyřicet let.

Gottwald a Slánský. Dvě strany téže medaile

Klement Gottwald

Klement Gottwald a Rudolf Slánský, dva muži, kteří z poměrně marginální a téměř se rozpadající strany na konci 20. let vytvořili nositelku absolutní moci (byť pouze satelitní) na přelomu let čtyřicátých a padesátých. Pak nastal v jejich vztahu problém.

Ve svých funkcích, takto mocensky i kompetenčně definovaných v roce 1945, byli potvrzeni dva nejmocnější muži v zemi – Klement Gottwald jako předseda strany a Rudolf Slánský jako její generální tajemník.

Ze sjezdového jednání se dochovala řada zvukových záznamů: čtyři obsáhlé zásadní projevy (po jednom od Klementa Gottwalda a Antonína Zápotockého a dva, které přednesl Rudolf Slánský). Dále text pozdravného dopisu J. V. Stalinovi přečtený tehdejším stranickým šéfideologem Václavem Kopeckým a vystoupení představitelů dvou zahraničních delegací – sovětské a maďarské. 

Z projevu Klementa Gottwalda (technická kvalita této nahrávky byla bohužel poněkud horší) jsme vybrali dvě ukázky. V první projevil tehdejší stranický vůdce pozoruhodné jazykové novátorství, ve druhé se věnoval dobově velmi frekventovanému tématu – reakci.

Předpověď konce komunismu

Z téměř 1,5hodinového projevu předsedy vlády Antonína Zápotockého jsme vybrali ukázky tři: v první tento zkušený partajní funkcionář přesně předpověděl podobu konce komunistického režimu u nás, ve druhé se věnoval konkrétním problémům výstavby socialismu a ve třetí obsáhle citoval sovětského vůdce Stalina – velkého učitele našich komunistů.

Ze dvou dochovaných zásadních projevů generálního tajemníka strany Rudolfa Slánského jsme vybrali ukázky věnované masovému náboru nových členů KSČ, pojetí konstruktivní kritiky, údernictví a konkrétním nedostatkům v průmyslu.

Dále pak jeden z mnoha útoků věnovaných vnějším nepřátelům strany a velmi pozoruhodnou pasáž o nepřátelích vnitřních, jejíž teze byly později aplikovány spolu s dalšími funkcionáři i na samotného Slánského. Ten byl na konci roku 1951 zatčen a o rok později po politickém procesu spolu s dalšími deseti spoluobžalovanými (všichni vysoce postavení členové KSČ) popraven.

V pořadu zazní ještě ukázka z rozlučky s brněnským rozhlasovým funkcionářem, která přibližuje tehdejší poměry v rozhlase, a úvod originální reportáže z návštěvy u herce Saši Rašilova.

Spustit audio
autor: Pavel Hlavatý

Odebírat podcast

Související