Jan Vávra: Tuhý kořínek ideje malého státu

4. prosinec 2022

Hned dvakrát se v minulých dnech věnovala vládní koalice státní správě, aniž by ovšem vybočila z kursu předchozích vlád. Jednak oznámila, že sníží počty úředníků. Ministr vnitra Rakušan okamžitě hlásil na Twitteru, že vláda ruší 851 úřednických míst. A dodal: „Plníme program a v zeštíhlování a zefektivňování státu budeme pokračovat.“ Bohužel neprozradil, kolik z těch míst je neobsazených, ale i tak je počet zrušených míst minimální a z hlediska státního rozpočtu zanedbatelný.

Úředníci ale nejsou u veřejnosti populární, a tak všichni politici rádi hovoří o jejich propouštění. Jednou ze základních manter pravice, kterou už od 90. let opakuji především politici ODS, je představa malého státu, který bude do života občanů zasahovat co nejméně. Nejoblíbenějším argumentem je tvrzení, že každý soukromý vlastník se o majetek postará lépe než stát.

Čtěte také

Ale protože rétorika politiků je často v přímém protikladu k praxi, počty úředníků za konzervativních vlád vedených ODS utěšeně narůstaly. Je to ale pochopitelné, moderní stát musí plnit čím dál více funkcí a zabezpečit řadu nových služeb, o kterých otcové konzervativismu neměli ponětí. Spořádaný občan hustě osídlené evropské země, který žil navíc dlouhá léta v socialismu, vyžaduje od státu jiné služby než drsný a ozbrojený liberál z amerického středozápadu 19. století, jehož nejbližší soused byl na míle daleko. 

Zoufale neefektivní

Naše vlády, ať již se hlásily k ideám konzervativismu, nebo pokroku, chtěly mít samozřejmě rostoucí armádu úředníků pod kontrolou. Politici sice hovořili o nezávislé a profesionální státní správě, dávali ale přednost loajálním úředníkům před těmi schopnými. Poté co jsme vstoupili do EU a museli přijmout zákon o státní službě, politické strany bez rozdílu ideologie neustále odkládaly jeho platnost, dokud EU nedošla trpělivost. Původní verze zákona ovšem dlouho nevydržela. První změny udělala Babišova vláda a ta současná ji tento týden následovala, když přehlasovala prezidentské veto novely služebního zákona.

Čtěte také

Narůstání státní správy kombinované se snahou politiků si ji podřídit způsobilo, že máme sice spoustu úředníků, ale státní správa je zoufale neefektivní. Plně dokazuje platnost jednoho ze zákonů profesora Parkinsona, tedy že každý úředník především přidělává práci těm ostatním. Úřady ovládá formální a nepružná byrokracie, vydávají se nesmyslná nařízení, a stát tak není schopen reagovat na okamžité potřeby.

Již mnohokrát se napsalo, že kvůli covidu nebo inflaci musíme zavádět nákladná plošná opatření jen proto, že naše státní správa není schopna zúřadovat cílená selektivní opatření, jaká zavádějí – a často mnohem rychleji než my – v Německu nebo Rakousku. Cokoli, co by znamenalo rozlišovat občany podle nějakých kritérií, je nad síly našich úředníků.

Jan Vávra

K efektivnímu státu, který slibuje ministr vnitra, tedy máme ještě daleko. Digitalizace přes sliby této i předchozích vlád postupuje pomalu. Zde selhali zejména Piráti, od kterých se posun v prosazování moderních technologií očekával. Ale především by politici měli přestat dosazovat na úřady své spolustraníky, najít skutečné odborníky a požadovat po nich výkon, nikoli poslušnost. Pravicové poučky z 19. století nám dnes příliš nepomohou. Nepotřebujeme malý, ale výkonný a fungující stát.

Autor je komentátor Českého rozhlasu

autor: Jan Vávra
Spustit audio