Jan Vávra: Opatrná obrana našich zájmů

13. červen 2021

Obrana národních zájmů je již desetiletí evergreen české politiky, i když žádný politik nikdy nedefinoval, co národní zájmy jsou. Nejasnosti panují i dnes. Premiér Babiš před hlasováním o vyslovení nedůvěry zmínil jako příklad boje za české zájmy například vyhoštění ruských diplomatů – to mu samozřejmě nejde upřít.

Nejvíce času ale věnoval boji proti migrantům, kteří ve skutečnosti nikdy do ČR nechtěli a nechtějí. Přitom v současnosti existuje jiný reálný problém, který vážně ohrožuje naši tolik oslavovanou suverenitu. Jde o těžbu uhlí polskou společností v dole Turów v těsné blízkosti našich hranic.

Čtěte také

Místní lidé už dlouho upozorňují, že vlivem těžby klesá na naší straně hranice hladina podzemních vod a že kvůli těžbě mohou vyschnout desítky kilometrů půdy na českém území. Poláci tedy těží doslova na náš účet a na naše obavy se neohlížejí, protože prý jejich lokální ekonomika je na dolu a s ním související elektrárně závislá.

Nedávno se vládě podařilo dosáhnout významného úspěchu, když Soudní dvůr EU nařídil Polsku těžbu v dole okamžitě zastavit. Polsko se ovšem odmítlo soudnímu rozhodnutí podřídit. Na to česká vláda reagovala přáním, aby ministři životního prostředí a zahraničí sjednali s Polskem mezivládní dohodu. Zároveň chce navrhnout Soudnímu dvoru EU, aby Polsku uložil penále ve výši pěti milionů eur za každý den těžby.

Poláci k nám přistupují s despektem

Při bližším zkoumání geneze postupu vlády ale zjistíme, že každý její krok byl učiněn až po dlouhém nátlaku občanské veřejnosti, ekologických aktivistů a nevládních organizací. Ty na případu pracují už čtvrtým rokem a od začátku podle svých slov narážely na obrovskou nechuť ministerstva životního prostředí cokoliv podnikat. Situace se údajně pohnula až po zásahu ministerstva zahraničních věcí – pomohl při tom i Liberecký kraj. Podobně jako s podáním žaloby museli nevládní právníci a ekologové tlačit na vládu, aby uplatnila vůči polské straně za pokračování v těžbě penále. Do toho se také předtím nikomu nechtělo.

Čtěte také

Neochotná obrana našich zájmů ale dál pokračuje. Podle Pavla France, ředitele mezinárodního týmu právníků s názvem Frank Bolt, se vláda spokojila s tím, že dostane z Polska miliardu korun. To ovšem pokryje pouze náklady na vodovod, který má přivést vodu z Jizerských hor. Další škody už neřeší. Nevládní organizace si navíc stěžují, že jednání probíhají velmi netransparentně a utajeně. Podle Pavla France existuje hodně signálů, že se ministerstvo životního prostředí chce s Polskem rychle dohodnout – to pochopitelně oslabuje naši pozici.

Podle nevládních právníků k nám přistupovali Poláci při jednáních vždy s despektem. Polsko nás vidí zcela opačně, než se vnímáme my. Mají nás za slabochy, kteří se nikdy nebyli schopni bránit. Je otázkou, jestli chování naší vlády nepotvrzuje, že mají vlastně pravdu.

Jan Vávra

O důvodech, proč vláda vůči Polsku hájí národní zájmy tak neochotně, jako by si nechtěla polskou vládu naštvat, můžeme jen spekulovat. Takže nakonec jde vidět naději především v tom, že se do žaloby na Polsko, kterou Česká republika podala, zapojí jako vedlejší účastník Evropská komise. To znamená, že i tento problém za nás bude opět řešit EU, na kterou tak rádi svalujeme všechny problémy.

Autor je komentátor Českého rozhlasu

autor: Jan Vávra
Spustit audio