Jan Vávra: Další výchova ke konzervativním hodnotám?

26. prosinec 2021

Zatímco většina vlád evropských zemí v reakci na rychle se šířící omikron zavádí opatření, která mají omezit kontakty mezi lidmi, naše vláda – jak prohlásil premiér Fiala – „důvěřuje občanům a bude na ně apelovat, aby se chovali zodpovědně“.

Riziko rychlého šíření nákazy představuje zejména konec roku, kdy se lidé nejvíce veselí pohromadě. Vláda sice zpřísnila některá omezení, ale řadu z nich naopak uvolnila. Od 29. prosince budou například moct u jednoho stolu v restauraci sedět pouze čtyři lidé, zároveň se ale ruší omezení otevírací doby mezi 22. a 5. hodinou ranní. Je zajímavé, že v době, kdy jiné evropské vlády spoléhají na restrikce a jejich vymáhání, naše vláda naopak spoléhá na odpovědnost občanů.

Osobní odpovědnost

Čtěte také

Proč Fialův kabinet zvolil strategii, kterou poslední rok svého vládnutí praktikoval Andrej Babiš a která vedla k vysokému počtu obětí? Babiš se nechtěl znelíbit občanům, což bylo svým způsobem ještě pochopitelné, protože ho čekaly volby. Mohl doufat, že ho důsledky líbivé politiky do voleb nedostihnou. Současná vláda má ale před sebou celé volební období, tak by mohla přistoupit k tvrdším opatřením, protože odpovědnosti za případný kolaps zdravotnictví a nárůst obětí neunikne.

Je ovšem možné, že si pan premiér i jeho ministr zdravotnictví skutečně myslí, že občané – pokud se jim ponechá svoboda – budou odpovědní jak k sobě, tak k ostatním. Tedy že se budou chovat tak, jak předpokládají učebnice konzervativismu. Proč by ale zrovna Češi měli být zodpovědnější než třeba Holanďané, kteří mají mnohem delší tradici svobody a demokracie, a přitom na ně vláda uvalila velice přísná omezení? Neuvědomuje si profesor politologie, že osobní odpovědnost funguje ve společnosti, která věří ve stejné hodnoty, má společný cíl a ctí všeobecně sdílená pravidla? Jsme takovou společností? Samozřejmě nejsme. Ale v neoliberální éře, kde je jediným cílem ekonomický úspěch a která je vlivem sociálních sítí rozdělana do bublin vyznávajících vlastní pravdu, jí nejsou ani západní země, a dokonce ani Velká Británie, byť je naší pravicí chápána jak kolébka konzervativismu.

Výuka konzervativismu

Čtěte také

Nelze pochopitelně vyloučit, že nás Petr Fiala chce osobní odpovědnosti, která patří k základním ctnostem konzervativní společnosti, naučit. To by byl sice záslužný počin, nesmíme ale zapomínat, že jsme již jednu vlnu výchovy ke konzervativismu zažili. Prvním učitelem byl Václav Klaus, bohužel zůstalo jen u konzervativní rétoriky. Ačkoli vzýval Margaret Thatcherovou a pravicovou politiku, ve skutečnosti zde zavedl bankovní socialismus. Tehdy jsme za to zaplatili krachem několika bank, tentokrát by ale zavádění konzervativních pouček do naší reality mohlo přinést zbytečná úmrtí.

Jan Vávra

Společnost založená na odpovědnosti svých členů k sobě samým, ostatním občanům i společnosti jako celku je krásnou představou. Bohužel česká populace měla minimum příležitostí si něco takového vyzkoušet a osvojit. Díky historickým zkušenostem jsme se místo osobní odpovědnosti učili se odpovědnosti vyhýbat, odevzdávat ji nějaké vrchnosti, přizpůsobit se a nedávat najevo svůj názor. To jsou naše skutečné tradice, na což naše konzervativní pravice, zhlížející se v britských gentlemanech, bohužel zapomíná. Učit občany odpovědnosti tváří v tvář vysoce nakažlivému omikronu je tedy minimálně hodně riskantní.

Autor je komentátor Českého rozhlasu

Spustit audio

Související