Jan Klimeš: Peruánské proměny

19. prosinec 2012

Jan Klimeš a redaktor časopisu Vesmír Stanislav Vaněk si všimnou proměn peruánské krajiny. Vodítkem jim budou několikaletá geomorfologická pozorování a porovnání současných a dobových fotografií. Připomenou také osobnosti autorů starých snímků.

RNDr. Jan Klimeš, Ph.D., se narodil v roce 1975 ve Zlíně. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Palackého univerzity v Olomouci a doktorát získal na katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od r. 2001 působí v Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, kde se zabývá mapováním sesuvů ve vybraných částech Beskyd. Již během studia se zapojil do terénních výzkumů v Peru, které byly zaměřeny na sledování a mapování sesuvů v okolí Machu Picchu. V současnosti se věnuje v rámci projektu GA ČR geomorfologickému mapování a hodnocení nebezpečí, které představují povodně z ledovcových jezer pro obyvatele pohoří Cordillera Blanca (blíže viz www.sesuvy.cz).

Macu Picchu

Zítra ve Vstupte!:

Veselý kopec v letošním roce oslavil 40 let od svého otevření pro veřejnost. Jak se za tu dobu proměnil? Co dnes návštěvníkům nabízí a kde je jeho největší kouzlo? Odpověď nabízí pořad Vstupte! 20. prosince v 11 hodin.

Spustit audio

Více z pořadu