Jan Jůn: Británie letos vzpomněla válečných padlých a veteránů velmi neobvykle

14. listopad 2014
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Letošní Den válečných veteránů připomněla Velká Británie neobvykle.

Celý široký příkop kolem hradeb tisíc let starého londýnského hradu The Tower byl v uplynulých dnech plný krve. Tedy, alespoň to tak vypadalo, neboť byl téměř zaplněn více než 888 tisíci červených keramických máčků na stopkách vpíchnutých do trávníku na počest stejného počtu padlých Britů a občanů Britského společenství národů v první světové válce, letos před sto lety.

Jak známo, Britové vzpomínají tradičně a už od roku 1921 svých padlých a veteránů každý rok 11.11. v 11 hodin, kdy bylo na konci oné krvavé války vyhlášeno příměří a u této příležitosti nosí před tímto datem na klopách známé červené papírové máčky.

Od královny, vlády či poslanců, až po listonoše, prodavače či policisty. Letos to tedy ještě neobvykle vylepšili oněmi máčky keramickými, s tím, že dárci, včetně organizací, je charitativně koupili po 25 librách a výtěžek půjde na údržbu hrobů a přilepší žijícím veteránům druhé světové války i válek novějších, včetně Afghánistánu.

Čtěte také

Britové spojují se vzpomínkami tradičně dvě pietní shromáždění, která jsou jim speciálně věnována a účastní se jich celá královská rodina - kromě prince Harryho, který letos vzpomínal s vojáky v Kábulu - čelní představitelé vlády i opozice a veteráni a jejich rodiny.

První se koná ve známé obrovské koncertní hale Albert Hall a letos připadlo na minulou sobotu a padlí i veteráni, reprezentovaní vlajkami a čestnými delegacemi svých vojenských útvarů a veteránské organizace Royal British Legion byli poctěni pásmem hudby, písní a modliteb a nakonec všichni zazpívali hymnu.

Den válečných veteránů v Británii

Druhá vzpomínka se tradičně koná v neděli nejbližší k 11. listopadu v ulici Whitehall, před pomníkem neznámého vojína a letos připadla na minulou neděli. Nastoupené útvary armády, letectva a námořnictva a také veteráni na postavených tribunách a skautské oddíly lemují vždy prostranství před pomníkem a k němu kladou věnce královská rodina, velitelé ozbrojených sil, vláda i opozice a zástupci zemí Britského společenství národů.

Čtěte také

Po modlitbě a zpěvu vlastenecké duchovní písně následuje vždy pochod veteránů před královskou tribunou, včetně válečných invalidů na vozících a vše je přenášeno televizí a rozhlasem. Je třeba dodat, že 88letá královna Alžběta II. a její 93letý manžel princ Filip v uniformě nedali letos během ceremonie kladení věnců, modliteb a dvou minut ticha ani na sekundu najevo, že by je tížil věk. A nedali ani najevo obavy z možného teroristického útoku, i když policie údajně takový před týdnem zmařila a potenciální pachatele zatkla.

Letos se navíc královský pár před oběma vzpomínkami zúčastnil ještě třetí, na nádvoří londýnských Wellingtonových kasáren, kde odhalil pomník Flanders Fields Memorial Garden, obsahující prsť z bojišť ve Flandrech, za účasti belgického královského páru. Podobné vzpomínkové akty jako v Londýně se konaly u pomníků padlých po celé Británii (a také v Kanadě, Austrálii, Indii, na Novém Zélandu a jinde v zemích tzv. Commonwealthu) a je opravdu dojemné, jak se veteráni, nyní osmdesátníci a devadesátníci s řadou vyznamenání na prsou, vždy během ceremonií napřímí a jakoby omládli.

Den válečných veteránů v Británii

Mnozí z mladších diváků se jen těžko bránili slzám při pohledu na hrdiny, kteří nám všem kdysi vybojovali svobodu, bez ohledu na vlastní zdraví a bezpečnost. Britští krajané vzpomínali už před dvěma týdny na čs. vojenském hřbitově v Brookwoodu za účasti dvou z těch našich několika zbylých letců a vojáků. Nezapomínejme tedy ani my!

autor: jj
Spustit audio