Jan Fingerland: Srí Lanka pod drobnohledem aneb kariéra jedné války

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Vlajka Tamilských tygrů

Občas se zdá, že na světě je příliš mnoho konfliktů na to, aby všechny udělaly kariéru jako mediální zprávy číslo jedna. Jednotlivé tragédie se musejí dělit o pozornost s ostatními, a pokud nemají dobré PR, možná se do médií ani pořádně nedostanou.

Jednou z těch, kterým se nedostávalo pozornosti v médiích, ale ani v mezinárodních institucích, byla závěrečná fáze boje srílanských vládních jednotek s Tygry osvobození tamilského Ílamu - tedy násilnou skupinou, která po mnoho let bojovala na severu ostrova za své separatistické cíle. V roce 2009 se vládě podařilo Tamilské tygry doslova zatlačit na okraj a během několika týdnů zcela rozprášit.

Podle tehdejších svědectví se však armáda chovala velmi nevybíravě, například bez rozlišení střílela děly do oblastí, kde bylo velké množství civilistů. Podle různých odhadů zahynulo během krátké doby něco mezi deseti a čtyřiceti tisíci lidmi. Srovnáme-li pozornost věnovanou o řád méně krvavé válce v Gaze, která se odehrála krátce před tím, vynikne skutečnost, jak malý zájem budily a stále budí události na Srí Lance.

Paradoxně teprve teď, po pěti letech, se o některých okolnostech začíná hovořit – ve čtvrtek na půdě ženevského Výboru OSN pro lidská práva odsouhlasila většina členských zemí, že se údajnými zločiny z roku 2009 budou zabývat.

Ještě před tím se ukázalo i v jiném ohledu, že válka není ve srílanské realitě dneška zcela překonána. Bezpečnostní složky například zatkly dva aktivisty, kteří se snažili mapovat situaci v oblastech, kde žije tamilská menšina ve státě převážně sinhálském. Byli zatčeni a obviněni na základě legislativy určené pro boj s terorismem, což znamená, že jim hrozilo až dvacetileté vězení. Hlasitá mezinárodní reakce však vedla k propuštění obou mužů.

Druhou událostí je vydání zprávy jedné britské organizace, která dokumentuje postavení Tamilů po ukončení války a konstatuje, že i po porážce Tamilských tygrů a vyhlášení míru jsou Tamilové nadále vystaveni velmi tvrdému zacházení, zejména ze strany bezpečnostních složek. Podle této zprávy byli někteří Tamilové biti a mučeni, vyskytují se časté případy sexuálního násilí proti ženám i mužům a rasistické výpady.

Tamilské ženy dříve působily hlavně v domácnosti

Srílanské orgány tato obvinění jednoznačně odmítají a tvrdí, že se jedná o smyšlené výpovědi lidí, kteří například usilují o získání azylu v Austrálii. Úřady také upozorňují na to, že Tamilští tygři opět zvedají hlavu a snaží se rekrutovat mladé lidi – tato situace prý vyžaduje vyšší bdělost i ráznější postup. Zmíněná zpráva ovšem hovoří o činech, které obavou z obnovy separatistického povstání ospravedlněny být nemohou.

Z hlediska Srí Lanky nejvíce nepříjemné nyní schválené vyšetřování OSN, které má vést Navi Pillayová, vysoká komisařka pro lidská práva. Pillayová se narodila v Jižní Africe, ovšem do rodiny indických Tamilů, nejde tedy z hlediska Srí Lanky o vysněnou osobu v čele takového výboru. Proto tamní představitelé varují, že už teď je vlastně komise politickým nástrojem použitým proti zájmům Srí Lanky a všech jejích obyvatel bez ohledu na to, zda jsou to Sinhálci nebo Tamilové.

Z hlediska samotné Komise pro lidská práva však jde o důležitý mezník, a to nejen symbolicky. Jde o příležitost založit mechanismy, které by byly použity i v dalších případech a staly se trvalým nástrojem, nebo přinejmenším precedentem pro budoucnost. Srí Lanka vyšetřování považuje za škodlivé, protože prý narušuje vyšetřovací a usmiřovací procesy, které v zemi od roku 2009 běží. A samozřejmě dodává, že takové vyšetřování je zásahem do vnitřních záležitostí členské země OSN.