Jan Bednář

komentátor

Připravuje komentáře pro pořad Názory a argumenty Českého rozhlasu Plus.

Pro ČRo Plus se podílí na přípravě pořadu Názory a argumenty

V Českém rozhlase pracuje od počátku jeho spolupráce s českou redakcí Radia Svobodná Evropa, do níž se zařadil po přestěhování RSE do Prahy v roce 1994. Předtím působil v československé redakci BBC v Londýně (1985–1992), kdy také příležitostně spolupracoval s Hlasem Ameriky, a po změně politického režimu u nás a návratu z exilu do vlasti se zapojil do práce v různých českých denících. 

V roce 1992 se vrátil do vlasti. Krátce byl zaměstnán na Pražském hradě a od září 1994 nastoupil do Rádia Svobodná Evropa, kde psal rozhlasové komentáře k zahraničně politickým i domácím událostem. V této činnosti pokračoval i na stanici Český rozhlas 6. 

V 70. letech studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze, z níž byl vyloučen po podpisu Charty 77. Odešel do Británie a studoval na Univerzitě v Oxfordu. 

Všechny články

Stránky

Sledujte nás

Kolegové