Jak zabránit korupci? Digitalizace, transparentnost a poradenství s veřejnými zakázkami, radí vědci

14. leden 2024

Fenomén korupce zajímá nejen policii České republiky, ale i vědce. Jednou z nich je i socioložka Kristýna Bašná, která se svým týmem v uplynulých třech letech zkoumala různé formy uplácení a zneužívání postavení. Zaměřila se na šest různých sektorů veřejného života v Česku včetně sportu, školství nebo i zdravotnictví. Ve kterém je korupce nejrozšířenější? To pro Leonardo Plus vysvětluje Kristýna Bašná ze Sociologického ústavu Akademie věd.

Než se vědci přesunou k samotnému bádání, musí si definovat a vymezit problematiku, kterou si vybrali. A právě u korupce to není tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát.

„Každá definice je trošku jiná, jinak široká a není žádná, na které bychom se shodli úplně všichni. Nejjednodušší zní, že korupce je zneužití svého postavení pro vlastní prospěch. A tuto definici jsme používali i v našem projektu,“ vysvětluje vědkyně Bašná.

Čtěte také

Užší vymezení pak určovali sami účastníci výzkumu. „Zjistili jsme, že definice korupce se liší nejen napříč sektory, což je očekávatelné, ale i v rámci sektorů napříč respondenty,“ upozorňuje. Převažovala ale shoda, že korupce nemá jen podobu „obálky s penězi“.

Ve větším měřítku jsou nicméně i rozdíly mezi evropskými zeměmi. „Češi chápou obálku jako korupční jednání a k tomu tolerantní nejsou. Ale když se dřívější výzkumy ptaly buď na protislužbu, nebo na dary, měkčí formy korupce, tak tam jsme tolerantní skoro nejvíce z celé Evropy,“ podotýká expertka.

Korupce a sport

Výzkumný tým Kristýny Bašné si zvolil šest oblastí, ve kterých korupci zkoumal: veřejné zakázky, školství, zdravotnictví, stavební řízení, exekuce a sport. A právě analýza sportovního prostředí přinesla řadu překvapivých výsledků.

Čtěte také

„Korupce je v něm opravdu rozšířena. A to jak ta velká – zneužívání dotací, tak i malá – vztah (uplácení) mezi rodiči sportovců a trenéry,“ upřesňuje Bašná. Dokonce tyto konkrétní dvě podoby z výzkumu vyplynuly jako nejčastější. Například vesnické fotbalové zápasy jsou uplácením trenérů doslova prodchnuté.

„Je to i jedna z forem korupce, která se spíš vnímá jako úzus nebo zvyk: rozhodčímu se dá divočák nebo se mu koupí káva, aby zápas pískal v něčí prospěch nebo neprospěch. Zajímavá je i sportovní turistika, kdy se dávají zadarmo VIP lístky na zápasy politickým pohlavárům,“ popisuje vědkyně.

Řešení?

Kristýna Bašná

Výzkum by ale mohl mít i reálný dopad. Podílelo se na něm totiž ministerstvo spravedlnosti, které jednak pomáhalo vymezit sektory a jednak na základě výsledků studie pak navrhlo procesy, jak korupci snížit.

Podle Bašné by například pomohly etické kodexy v institucích, přístupy k datům a jejich analýzy, digitalizace sektorů, centralizovaná pracoviště, která poskytují veřejné zakázky, transparentnost a pomoc při jejich podávání.

Jaká jsou specifika korupce ve školství nebo zdravotnictví? Jak se liší vnímání korupce na základě sociálního statusu? A ochrání whistleblowery před možnými odvetnými útoky nový zákon o ochraně oznamovatelů? Závěry výzkumu Kristýny Bašné doplňuje i pohled právníka Petra Leyera z České pobočky Transparency International. Poslechněte si celé Leonardo Plus. Moderuje Daniela Vrbová.

autoři: Daniela Vrbová , fos
Spustit audio

Související