Jak se žije přistěhovalcům z Asie?

00997499.jpeg
00997499.jpeg

Průzkumy mezi asijskou populací v Houstonu boří některé mýty o asijských přistěhovalcích, ovšem potvrzují silné postavení asijských národností v americké společnosti.

Texaský Houston se v poslední době stal etnicky nejrozmanitější velkoměstskou oblastí v celých Spojených státech. První systematický náhled na nejrůznější místní asijské komunity přinesla série tří průzkumů, které v letech 1995, 2002 a 2011 provedl tým odborníků z Kinderova institutu Riceovy univerzity pod vedením Stephena Klineberga.

Stereotyp o pilných Asiatech

Průzkumy zachytily generační obměnu, kdy stále větší část asijské komunity tvoří potomci přistěhovalců, narození již na území Spojených států. Zatímco mezi respondenty prvního průzkumu bylo jen 10 % narozených v Americe, v posledním průzkumu to bylo již 31 %. Průzkum také ukazuje, že potomci přistěhovalců dosahují vyššího vzdělání než jejich rodiče: v první generaci mělo vyšší vzdělání 58 % respondentů, ve druhé generaci již 61 %. Naproti tomu mezi obyvateli anglosaského původu dosáhne vyššího vzdělání pouze 37 % populace.

Autor výzkumu v této souvislosti upozorňuje na „mýtus příkladné menšiny“, kdy jsou Asiaté považováni za jakýsi model cesty k prosperitě. Tento stereotyp však opomíjí zcela odlišné kulturní a společenské zázemí jednotlivých skupin přistěhovalců:
„Stereotyp jedním rázem paušalizuje lidi ze 27 různých zemí s rozdílnými kulturními a náboženskými tradicemi, kteří přišli do Ameriky za různých okolností, z různých důvodů a se značně odlišnými prostředky,“ říká Klineberg a dokládá údaje z průzkumů. Filipínci emigrovali do USA převážně za prací, lidé z Číny, Tchajwanu, Indie a Pákistánu naopak za vzděláním, většina Vietnamců zase z politických důvodů.

Hlas Asiatů ve společnosti

Stereotyp podle Klineberga také odvádí pozornost od přetrvávající národnostní diskriminace. Přestože Asiaté dosahují v průměru vyššího vzdělání, příjmy jejich domácností jsou podle průzkumu obecně nižší než příjmy anglosaských obyvatel. Částečně to může být způsobeno samotným faktem imigrace (druhá generace, t.j. potomci přistěhovalců, má příjmy přece jen vyšší), avšak i diskriminace může Asiatům ztěžovat cestu k vyššímu ekonomickému statusu.

Tento fakt by také vysvětloval změnu jejich politických preferencí. V roce 1995 byli houstonští Vietnamci, Číňané a Tchajwanci nakloněni spíše republikánské straně, avšak v roce 2011 již respondenti z těchto etnik vyjadřovali podporu demokratům.
„Antikomunismus už není hlavním tématem, zato se dostávají do popředí otázky imigrační politiky, ekonomických nerovností a vnímané diskriminace,“ říká Klineberg, „Asiaté v Houstonu sice náležejí ke střední třídě a míří do vedoucích pozic, ovšem jsou také ‚barevní‘ – navazují vztahy napříč všemi etniky – a budou podporovat politiku, která se snaží redukovat nerovnosti mezi obyvateli.“

Zdroj: Kinder Institute for Urban Research