Jak může tablet zpestřit hodinu fyziky? Ukáží GEGeři

24. květen 2016

Současnou generaci dětí a náctiletých můžeme označit za digitální domorodce. Do světa digitálních technologií se rodí a vyrůstají s nimi. Děti je ale nutné učit, co jim technologie můžou přinášet a jak je lze využívat i jinak než pro zábavu.

K tomu pomáhá například zapojení technologií do výuky ve školách. Učitelů, kteří technologie při svých hodinách používají, v České republice stále přibývá.

„Tím, že bychom děti ve škole nutili jenom k používání tužky a papíru, bychom je vlastně dostávali z toho jejich světa, na který jsou zvyklí. Měli bychom ukázat dětem, že aplikace, mobilní zařízení nebo počítač můžou využít kromě zábavy i pro sebezdokonalování se a pro učení. A je podle mě i úkol školy jim tohle ukázat,“ říká Petra Boháčková.


GEG komunita vznikla zhruba před sedmi lety a spojuje učitele, kteří podporují technologie ve výuce a zároveň se chtějí podělit o své praktické zkušenosti a znalosti s jejich zapojením do hodin. GEG je navíc ryze českou myšlenkou, která se ale záhy rozšířila do světa.

Ta s kolegou Bohuslavem Horou na ukázkových hodinách předvádí, jak může například tablet obohatit a zpestřit hodinu fyziky. Oba učitelé patří k těm nejzkušenějším, kteří v hodinách s tabletem pracují. A oba jsou také takzvaní GEGeři, tedy členové Google EDU Group (zkráceně GEG).

„Ten samý typ konverzací a potřeb mezi učiteli se objevoval všude po světě. GEG je teď hodně aktivní například v Asii nebo severní Americe,“ popisuje Daniel Franc, zakladatel Google User Group, do které spadá i GEG komunita. Ta pořádá po celé republice nejrůznější akce, na kterých prostřednictvím přednášek a workshopů učitelé učitelům ukazují, co technologie do výuky přinášejí a jak s nimi ve vyučování efektivně a užitečně pracovat.

Velkému zájmu se těšil i GEGfest, který v květnu proběhl v Praze. Přestože učitelů nakloněných vyučování s technologiemi stále přibývá, podle zástupkyně GEG komunity Lenky Urbanové si vzdělávání teprve hledá cesty, jak technologie do výuky zapojit. Jednou ze současných překážek je podle ní technické vybavení škol a také rychlý vývoj samotných technologií. Než je učitelé ve výuce uplatní, musí se s nimi sami naučit dobře pracovat, což někdy nebývá snadné.

GEGfest

Mnoho učitelů navíc stále zůstává příznivci tradičních vyučovacích metod. „Někteří kolegové nechtějí vůbec. Někteří váhají a nějakou z aktivit si občas vyzkoušejí a potom zjistí, že jim vlastně pomáhá, že by ji mohli používat a zpříjemnit žákům výuku,“ říká učitel a GEGer Bohuslav Hora, který se ale setkává i s negativním postojem rodičů. Podle Petry Boháčkové by k osvětě mohly pomoct například rodičovské kavárny: „Chtěli bychom pozvat rodiče a ukázat jim takovou hodinu, aby věděli, proč děti technologie používají, k čemu slouží. Aby viděli, že si na tabletech děti jen nehrají, ale také na nich pracují.“

autor:
Spustit audio