Jak efektivně čelit nenávisti? Cenzura podle Nadine Strossenové není správnou cestou

24. leden 2023

Kniha americké profesorky ústavního práva Nadine Strossenové se věnuje problematice nenávistných projevů ve veřejném prostoru. Autorka ve své publikaci obsáhle argumentuje, proč se těmto projevům nemá čelit cenzurními zásahy a jak škodlivé pro demokracii toto zasahování je. Kniha obsahuje řadu konkrétních příkladů a citací z odborné literatury i z projevů významných politiků a soudců.

Ukázky čte: Ivo Theimer
Zvukový mistr: Jitka Procházková
Režie: Michaela Krčmová
Autor pořadu: Pavel Hlavatý

Strossenová je mimo jiné také bývalou prezidentkou amerického svazu pro občanské svobody, největší a nejstarší americké organizace zabývající se občanskými právy. Publikovala řadu odborných i populárně-naučných prací, často přednáší a vystupuje v médiích.

Ve své knize Nenávist se zabývá nenávistnými projevy, cenzurními zásahy proti nim i možnými necenzurními přístupy a také tím, jak nenávisti efektivně čelit. O základním tématu, které dalo knize jméno, píše v úvodu.

Čtěte také

„V době, kdy naše společnost čelí výzvě, jak se bránit vzrůstajícím projevům diskriminace a rozdělování, se čím dál častěji v diskusích o politických tématech objevuje slovo nenávist. Zkušenost nás učí, že téměř každý může být stejně tak obviněn z nenávisti, jako se může stát její obětí v závislosti na pestré paletě osobních rysů a přesvědčení. Termíny jako nenávistné projevy či zločin z nenávisti jsou používány k tomu, aby očernili širokou škálu projevů a volali po jejich potrestání, což ovlivňuje i část politického diskursu, která je zásadní pro demokracii.“

V jakési předkapitole nazvané „Klíčové pojmy a koncepty“ vysvětluje autorka terminologickou problematiku. Celkový koncept i většina konkrétních příkladů a citací pochází ze Spojených států.

Samotný pojem nenávistné projevy postrádá konkrétní obecně přijímanou definici.

„V této knize se snažím probrat důležité komplexní právní kontexty jasně a stručně, avšak bez zjednodušování. Tento úkol je o to těžší, že samotný pojem nenávistné projevy, stejně jako další pojmy, které se spolu s ním často objevují, postrádá konkrétní obecně přijímanou definici.“

Nenávistný projev a protiprojev

Klíčové pojmy pak autorka stručně definuje. Tím hlavním jsou nenávistné projevy.

„Tento termín nemá jedinou přesnou zákonnou definici a v našem veřejném diskursu byl volně využíván k démonizaci široké škály nepříjemných názorů. Základem jeho obecně přijímaného významu je projev, který vyjadřuje nenávistné nebo diskriminační názory na určité skupiny, které byly historicky předmětem diskriminace – Afroameričané, Židé, ženy, LGBT osoby, – nebo na určité osobnostní charakteristiky, které byly diskriminovány – rasa, náboženství, gender, sexuální orientace.“

Čtěte také

Dalším klíčovým pojmem knihy je protiprojev. Autorka tento koncept opakovaně doporučuje jako velmi důležitý a efektivní způsob, jak necenzurním přístupem čelit nenávistným projevům.

„Tento pojem odkazuje k jakémukoliv projevu, který se vymezuje nebo reaguje na projev s obsahem, který mluvčí protiprojevu odmítá, včetně nenávistných projevů. Protiprojev může být zaměřen na různá publika včetně mluvčího a proponenty projevu, na který reaguje, skupinu, kterou projev haní, či širokou veřejnost. Obsahově může zahrnovat odsouzení nebo vyvracení sdělení, podporu pro osoby, které projev haní, a informace, které mohou změnit názory řečníka nebo jeho sympatizantů.“

S jakými dalšími necenzurními přístupy Nadine Strossenová ve své knize přichází? Poslechněte si celé Ex libris v audiozáznamu.

autoři: Pavel Hlavatý , knem
Spustit audio

Související