Jak budovat a udržet odolnou společnost? Odpověď ve své knize hledají filozofka a dokumentaristka

2. duben 2024

Jsme jako jedinci a společnost ještě odolní vůči krizím? Tuto a další otázky kladly v rozhovorech mimořádným osobnostem z různých oborů autorky knihy Odolná společnost. Mezi bezmocí a tyranií – filozofka Alice Koubová a literární dokumentaristka Barbora Baronová. Kniha vznikla v rámci výzkumného programu společenské odolnosti, který započal na Akademii věd ČR v roce 2020.

Jak definovat pojem „odolnost“, ať už v kontextu společenské i individuální odolnosti, moci, svobody, péče, dobra, sociálního kapitálu, důvěry v budoucnost a dalších okruhů?

„Cílem našich rozhovorů bylo zjistit, zda a jak oslovené osobnosti užívají ve svých úvahách a práci principy společenské odolnosti, navzdory tomu, že tento termín třeba ani samy nepoužívají. Nechtěly jsme se ptát na definice ani teorie, spíše jsme se snažily porozumět sousloví ‚společenská odolnost‘ prostřednictvím popisu praktických zkušeností,“ vysvětlují autorky projektu.

Věříte v budoucnost?

V knize objevíme témata sociální změny, strategie zvládání neočekávaných událostí, sociálních vazeb, hodnot či kultury s přihlédnutím k tématu odolnosti, a to jak v rámci psychologie, ekonomie, práva, vzdělávání, obrany, médií, ekologie, sociální práce, vztahu k menšinám, dezinformacím, genderu či tématu nenávistných projevů.

Je zajímavé, jak se některé odpovědi – motivy a názory v knize shodují, ačkoliv respondenti ženy a muži jsou z různých oborů – ekologie, psychologie, práva, žurnalistiky, obrany, neziskového sektoru aj.

„Systém už reálně kolabuje – vyplývá to ze zprávy druhé pracovní skupiny Mezivládního panelu pro změnu klimatu, která se zabývá adaptací, zranitelností a odolností. (…) Za mě je velkou otázkou, jak se s tím vším utrpením, které bude čím dál větší, viditelnější, masivnější, vyrovnáme tady v relativně pořád ještě stabilní Evropě.“
Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA

Mezi respondenty byl například diplomat Jiří Šedivý, který je výkonným ředitel Evropské obranné agentury a domnívá se, že odolnost je založena také na víře v budoucnost.

  • Citace jsou z knihy Odolná společnost – mezi bezmocí a tyranií.
  • Autorky: Alice Koubová a Barbora Baronová.
  • Projekt vznikl za podpory Strategie AV 21 ve spolupráci s Filozofickým ústavem AV ČR a knihu v roce 2023 vydalo nakladatelství wo-men.

„Já jsem naprosto přesvědčený o tom, že společenská odolnost je klíčová. Můžeme mít dobře propracovanou odolnost materiálně-technicko-organizační, ale ve chvíli, kdy je odolnost společnosti slabá, nepomůže nám to. Odolnost není obrana. Je ale jejím důležitým předpokladem. Pokud odhlídneme od války, která se právě děje na Ukrajině, těžiště konfliktu mezi západními zeměmi a těmi, kdo vidí svět, jeho uspořádání a základní hodnoty jinak, už dnes nespočívá v boji fyzickém, ale digitálním. Byť je podstata válek pořád stejná. K válce však může dojít – pokud to přeženu – dokonce i postupně a bez jediného výstřelu, kdy protivník nakonec dosáhne svého. A tady jsme u odolnosti. Klíčové je totiž pochopit, že konflikt se může odehrát, a to, aniž si to uvědomujeme. Dnes musíme být odolní vůči takovým metodám, jako je reflexní kontrola – kdy dobrovolně uděláme to, co chce protivník. Odolnost navíc zahrnuje i různé formy společenské solidarity, společný projekt nebo víru v budoucnost,“ dodává Šedivý.

K poslechu Ex libris vás zve Lenka Kopecká.

autor: Lenka Kopecká
Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.