Jak by asi vypadal náš pohyb, kdybychom neměli nohy

23. leden 2022

Nad tím se zamýšlí popularizátor vědy Jaroslav Petr. Na naší planetě žije celá řada živočichů, kteří nemají nemají nohy ani ruce a k pohybu bez končetin je příroda skvěle vybavila. 

Jejich přirozeným způsobem přesunu z místa na místo je plazení a každý živočišných druh, který ho využívá, má přitom jinou techniku lokomoce a také k ní má jinou výbavu. A nejsou to pouze hadi, kteří se plazí. Další výpravu do živočišné říše připravila Markéta Ševčíková.

Spustit audio