Ivan Wilhelm: Stárnoucí pedagog mládne, když se pohybuje mezi mladými lidmi

profesor Ivan Wilhelm, náměstek ministra školství pro vysoké školy a výzkum
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy profesor Ivan Wilhelm, náměstek ministra školství pro vysoké školy a výzkum

Profesor Ivan Wilhelm je jaderný fyzik a vysokoškolský pedagog, bývalý rektor nejprestižnější české univerzity a první svobodně zvolený předseda Akademického senátu UK. Má za sebou i náměstkování na ministerstvu školství v době pokusu o reformu vysokých škol – na protest proti ní studenti vyhazovali z oken Právnické fakulty melouny.

„Nezapomněl jsem na to. Pro mě to byla docela poučná věc, protože se tam spojila celá řada různých okolností, se kterými jsem nepočítal,“ vzpomíná na tuto situaci profesor Wilhelm a dodává, že to byla akce ne proti reformě jako takové, ale proti tomu, že se podle studentů za projekty, které se jí týkaly, vyhazovaly miliony – melouny.

Porážka jako poučení

Co dělá s Ivanem Wilhelmem porážka? „Je to poučení. Myslím, že pro každého by to mělo být poučení. Není to jen v tom, že tehdy došlo k jakémusi zklamání z celé politické reprezentace. Když padla vláda, což se stává, že vlády padají, tak s tou vládou padla i celá řada myšlenek, které byly prosazovány nejen mnou, odborem vysokých škol nebo ministerstvem školství, ale i politický program této reprezentace.“

Profesor Wilhlem dále vysvětluje, že celá řada věcí, které byly součástí neschválené reformy, je obsažena v novele vysokoškolského zákona, proti které se nikdo nebouří.

Mimořádné talenty


Trochu tajuplně se říká, že pohybovat se mezi těmi mladými znamená pro stárnoucího pedagoga mládnout. Oni na vás nahlíží jako na autoritu, když se bavíme o odborných záležitostech, ale když pak hovor sklouzne i na jiné věci, dozvíte se, čím ti lidé žijí kromě studia. PROFESOR IVAN WILHELM

Za desetiletí své pedagogické kariéry už dokázal odhadnout, kteří studenti mají mimořádný talent, ale byli to prý spíše jednotlivci. „Takovýchto jasných talentů bylo do deseti. Nemám je přesně spočítané, ale řekl bych, že maximálně pět z nich se pak věnovalo jiným činnostem než vědecké práci.“

Sám profesor Wilhelm byl průměrný student. Říká o sobě, že nebyl žádný nobelista, ale ani žádný propadlík. Pro jadernou fyziku se rozhodl z několika důvodů. V té době to byl módní obor, protože přinášel nové objevy a zásadní poznání. Zároveň s sebou jaderná fyzika přinesla i novou kulturu a nový pohled na svět, vzpomíná Ivan Wilhelm.

Jak se jeho odbornost slučuje s vírou v Boha? Zajímá se o prezidentské volby? A kolik stojí lasery do výzkumného centra v Dolních Břežanech? Poslechněte si celý rozhovor s profesorem Ivanem Wilhelmem.