Ivan Štern: Klamné naděje vzbuzené německou Die Linke

7. březen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Spolupředsedkyně německé strany Die Linke (Levice) Susanne Hennig-Wellsowá (vlevo) a Janine Wisslerová

Nově zvolené spolupředsedkyně strany Die Linke (Levice) Susanne Hennig-Wellsowá z Durynska a Janine Wisslerová z Hesenska jako by představovaly završení oné nadějeplné proměny strany kdysi postkomunistické ve stranu sice levicově radikální, nicméně demokratickou.

Zdání proměny vyvolávala její nedávná generační obměna. Ostatně i obě spolupředsedkyně dospívaly až v 90. letech ve sjednoceném a demokratickém Německu. Strana takto obrozená má nyní ambici ucházet se o podíl na vládě na spolkové úrovni.

Čtěte také

Nástup nové generace mě spíš zklamal. Die Linke se podle mého obloukem vrátila na počátek 90. let do posthoneckerovského období. Zase má sklon, soudě podle postojů obou žen, se tvrdošíjně obracet k marxismu, k jalovému pacifismu, k odporu vůči tržní ekonomice a k odmítání zbrojní výroby. Nově požaduje zrušit Úřad na ochranu ústavy, obdobu naší BIS, poukazuje při tom na to, že chránit ústavu mají přece soudy. Modernosti zamýšlí dosáhnout důrazem na ochranu klimatu.

Ideová úchylka sociálních demokratů, a to i podle osvícených komunistů, tkvěla v tom, že horovali pro parlamentní demokracii. Považovali ji za jediné uspořádání společnosti, které má šanci být sociálně spravedlivé, ale jen za podmínky zachování co možná největšího prostoru pro tvořivou iniciativu jedince, kterou může zaručit výlučně tržní prostředí.

Magie marxismu

Čtěte také

I když vyrůstají v demokracii, řada mladých lidí je s to i dnes podlehnout nově objevené zkušenosti s marxismem. Není náhoda, že jej vzývali už revoltující západoevropští studenti v 60. letech minulého století, vyrůstající rovněž v obnovované evropské demokracii. Kriticky, a to velmi ostře, se sice vymezovali vůči Sovětskému svazu, kouzlu marxismu přesto nedokázali odolat.

Magii marxismu totiž není radno podceňovat. Jako myšlenkový systém je překvapivě velmi dobře vnitřně logicky propracovaný a spolehlivě vyargumentovaný. Každý, kdo si poctivě pročetl a vstřebal do sebe všechny díly Marxova Kapitálu, potvrdí moji zkušenost, že v něm jde najít na první poslech přesvědčivou odpověď na jakoukoli otázku z politické ekonomie. Není pak divu, že ten, kdo se nově setká s marxismem, nutně nabude dojmu, že učení nabízí nadějeplné uspořádání společnosti a že dosavadní pokusy se zvrátily ve svůj protiklad jen díky nevzdělanosti, sobeckosti nebo politické účelovosti stávajících realizátorů.

Ivan Štern

Sociálním demokratům celá desetiletí trvalo, než pochopili, že vzdor přitažlivosti marxismu jeho základní úskalí představuje odmítání tržní ekonomiky, nutné podmínky pro tvořivou iniciativu jedinců. To je důvod, proč se nakonec jeho naplnění zvrátí v obludnou diktaturu.

Zdá se ale, že nynější členstvo strany Die Linke včetně jejího obrozeného vedení tak osvícené není a dlouho ještě nebude, bude-li jím vůbec někdy.  

Autor je publicista

autor: Ivan Štern
Spustit audio