Ivan Štern: Jak liberálové mohou vyhrát volby populistům

10. květen 2022

Ač se to může zdát, že je to proti zdravému rozumu, nebezpečí, že liberální pravice i levice budou vyhrávat volby konzervativním populistům, je stále reálnější. Polská politická scéna je toho dokladem. Liberální pravice vedená Donaldem Tuskem se nepochybně nemýlí, pokud opakovaně poukazuje na vládu Jaroslawa Kaczyńského, kterak, rozbíjejíc dosud nezávislé soudnictví a základy právního státu, postupně demontuje demokracii.

Nelze jí nedat za pravdu ani tehdy, tvrdí-li, že vládní kroky ohrožují vnitřní smír ve společnosti, že ji rozkládají, činíce z ní tak kořist pro nezodpovědná populistická namlouvání.

Čtěte také

Liberální levice, usilujíc o rovnost mezi pohlavími, o navrácení základních práv lidem s jinou sexuální orientací a zdůrazňujíc klíčovou hodnotu lidské bytosti, nedotknutelnost v její důstojnosti, rovněž zjišťuje s překvapením, že voličstvo nijak výrazně neoslovuje.

Oba liberální směry, ač jim jde nezpochybnitelně o obecné dobro, nedomyslely, co instinktivně tuší jejich soupeři z řad konzervativních populistů. Poznání, s nímž už v 50. letech minulého století přišel americký psycholog Abraham Maslow. Každý člověk své potřeby uspořádává tak, že na tu nejnižší úroveň umisťuje ty, které se pojí s jeho biologickou podstatou. Tišit hlad a žízeň, pobývat v teple a v suchu. Bez nich nedá ani ránu. Je potom zřejmé, že nabývají vrchu ve chvílích nouze, zejména nouze chronické.

Šermování svobodou

Maslowa předešli už staří socialisté. Sotva opustili fikci třídního boje a cílem jejich usilování se stala člověkova svoboda, přišli na to, politicky měli vždy co do činění s lidmi nejchudšími, že člověk se nebude chovat svobodně, i kdyby k tomu měl ideální podmínky, pokud v něm nebude setrvale posilována schopnost ke svobodě. Dosáhne jí jedině tehdy, cítí-li se bezpečný sociálně, odvíjí-li se jeho život na spolehlivém podloží sociálně vlídném a vstřícném.

Čtěte také

V dnešní době, kdy Polsko zápolí s nebývalou inflací, díky válce na Ukrajině jeho energetická, ale i potravinová bezpečnost může kdykoli vzít za své, kdy Poláci, ale i nakonec Češi, zjišťují, že svými příjmy nedosáhnou na zvyšující se drahotu hypotečních úvěrů, tudíž jejich naděje získat vlastní střechu nad hlavou se jim beznadějně rozplývá, kdy náklady na bydlení neúnosně rostou, pak mnohého z nich sotva bude trápit, kdo se stane nejvyšším státním zástupcem, jaké složení bude mít Ústavní soud.

Ivan Štern

Populisté, nejen ti polští, ale i naši si pak vystačí s tím, aby vhodně vyhmátli nejpalčivější základní potřeby, ověnčili je svými velkohubými sliby, jak vše rychle a účinně vyřeší, a volební vítězství budou mít v kapse. Pouhým šermováním svobodou riskují nejen polští liberálové, ale liberálové vůbec, českou vládu nevyjímaje, že svým soupeřům vyhrají každé volby.

Autor je spolupracovník časopisu Přítomnost

autor: Ivan Štern
Spustit audio