Ivan Štern: Čeština je na vině, a ne Sobotka

Za chyby v Sobotkově dopisu prezidentovi mohou komunisté. A čeština – samozřejmě. Má kupříkladu mnoho jmen. A pak se v nich vyznejte! Copak nám nestačí ta krásná stará česká pojmenování „Nový“, „Novák“ a „Novotný“? Ještě bych tak nanejvýš přidal „Ryšánek“.

A proč za to mohou komunisti? Když ještě vládli, učinili chvályhodný pokus češtinu zjednodušit tak, aby se nám jízlivě nevysmívala, když něco sepíšeme nesprávně. Demokratické je přece, aby byl každý text správně. Proto chtěli kupříkladu zrušit tvrdá a měkká „i“, a nahradit je samými „i“ měkkými. Jen si představte, jakou proměnou by bývalo prošlo slovo „býk“. Konečně díky měkkému „i“ mezi hláskami „b“ a „k“ bychom bývali mohli doslova pohmatem pocítit ostrost býčích rohů. Jen si to poslechněte: „bík“!

Anebo tyhle čárky. Taky je chtěli zrušit úplně, anebo je psát nanejvýš před „který“, „že“ a „ačkoli“. Považte, že ta potměšilá čeština dokonce po nás chce, abychom někdy psali čárku i před „a“. To je opravdu už skandál.

Vina komunistů tkví v tom, ač u moci, dokonce, jak nás upozorňují dnešní politologické hlavy, u moci totalitní, bohulibý nápad češtinu přiblížit dělnému lidu neprosadili.

To je věru záhada, proč se neprosadili. Podle mého za to mohou disidenti! Spustili pokřik, že kvůli blbým funkcionářským dětičkám, které nebyly s to pochopit, proč je jednou tvrdé a jednou měkké „i“, když to sakra zní stejně, jako příkladně ve větě „vlci vyli na víly“, zhloupnou i jejich děti. O blbých dětech komunistických bafuňářů psával hlavně jistý zakázaný spisovatel. Usiluje o zachování si řemesla pro sebe, pokřikem dával najevo obavu, že by si pak spisovat mohl kdekdo. I ten nezakázaný. Bylo by totiž bývalo jedno, zda jeho býk je slovo špičaté, s měkkým, anebo naopak zaoblené s tvrdým „y“.

Mocní se tehdy jednoduše zalekli představy, že by možná tak potvrdili, co si vyprávěly hospody. Nakonec od celé slavné reformy, díky níž bychom bývali měli od češtiny pokoj, upustili. I premiér by se pak v soupisu navrhovaných ministrů býval nemohl nijak splést. Reforma by pokračovala. Rok od roku přece hloupneme, jak tvrdí zlí jazykové, a já namítám, že se jen zjednodušujeme, až bychom opravdu dostávali na výběr mezi: „Novák“ a „Novotný“.

Prezident by měl po bonmotech! A stát se disidentem by konečně přestalo být záslužné řemeslo!