Ivan Hoffman: Čím je způsobena krize liberální demokracie?

12. říjen 2017
Forum 2000

Forum 2000 je již tradiční akcí, setkáním chytrých lidí, kteří spolu probírají aktuální společenské a politické dění. Tentokrát se debata hodně točila kolem krize liberální demokracie.

Jacques Rupnik třeba řekl, že liberální demokracie je přímo ohrožena v Polsku a Maďarsku, další diskutující naznačili, že je ohrožena všude. Protože mezi sebou vesměs diskutovali liberální demokraté, jejich obava o liberální demokracii logicky vyzněla jako obava o demokracii.

Ve zprávách z Fora 2000 chybí zmínka o přítomnosti „ďáblova advokáta“, který by souzvuk liberálních demokratů narušil kacířskými otázkami. Například zda krize liberální demokracie není v prvé řadě způsobena liberálními demokraty.

Anebo proč občané poptávají spíše obyčejnou demokracii, než tu liberální. Či dokonce zda liberální demokracie nezkomírá kvůli absenci demokracie ve smyslu vlády lidu, anebo možnosti lidu mluvit do demokracie liberálním demokratům.

Setkání demokratů

Bývalá slovenská premiérka Iveta Radičová

Bez advokáta diaboli museli účastníci Fora 2000 nutně dospět ke konstatování, že ideální koncept liberální demokracie ohrožují politicky nečitelné, neboť hodnotově neukotvené nové strany, neštítící se populistické rétoriky. Takto definovala situaci střední Evropy slovenská expremiérka Iveta Radičová.

Problém je v tom, že nepopsala příčinu problému, nýbrž jeho důsledek. Živnou půdou pro nové strany je krize těch starých, hodnotově ukotvených, které občané prohlédli, mají je přečtené a mají jich plné zuby.

Aby se na konferencích věnovaných demokracii nestala demokracie prázdným slovem, je třeba sestoupit z akademických výšin a poměřovat demokracii s životní realitou neprivilegovaného občana, který si od ní slibuje obyčejnou svobodu a řád.

Definovat demokracii jako službu demokratů nekompetentnímu lidu, který neví, co je pro něj dobré, stačí k uspořádání konference, ale užitek z ní je nevalný.

Ivan Hoffman

Chtělo by to uspořádat konferenci na téma, jak překlenout propast mezi experty na demokracii a prostým lidem, který má z demokracie profitovat, aby ji volil.

Takovou konferenci ovšem sotva zorganizují zrovna liberální demokraté, kteří s Gustavem Le Bonem vědí, i když to neřeknou nahlas, že i ta nejušlechtilejší myšlenka ztratí vše ze své ušlechtilosti, klesne-li na úroveň davu.

Jinak řečeno, konference o demokracii nejsou o lidu, ani pro lid. Jsou setkáním demokratů.

Autor je komentátor Deníku.