Intimní historie - lázně

K nejstarším nálezům zvláštních místností či staveb určených ke koupání patří objevy z doby archaické městské civilizace v povodí Indu. Města Mohendžo-dáro v povodí Indu a Harappa v Pandžábu na řece Ravi pocházejí ze 3. tisíciletí př. n. l. K obvyklým archeologickým nálezům z jejich rozvalin patří rozmanité toaletní předměty. V domech bohatých majitelů byly koupelny a všeobecné hygieně sloužily lázně, které byly již tehdy veřejné (tzn. určené pro všechny svobodné obyvatele města).

Ukázka z knihy Intimní historie PhDr. Vlastimila Vondrušky:
Středověké lázně považovali lidé především za místo určené ke kratochvíli a měli je v oblibě kvůli požitkům, které neměly s hygienou často nic společného. Možná si říkali: "Když už se musíme koupat, ať z toho také něco máme." Bylo to svým způsobem podobné jako ve starořímských thermách, jen s tím rozdílem, že rozkoše ve středověkých lazebnách byly výhradně tělesné povahy (ve středověkých lázních nenajdeme knihovnu či přednáškový sál).

Ukázka z knihy Intimní historie:
"Ruské lázně (zvané baňa) popsali již v 10. století arabští kupci, kteří Rusko navštívili. Původní ruské baně se budovaly na principu zemljanky, jak popisuje roku 922 Abu-Ali Achmed, který ovšem nepochopil, že se jedná o lázeň a píše o ní, jako by to bylo speciální obydlí na zimu: "Každý si vykopá v zemi druh sklepa, pokrytého střechou se špičatým štítem, tak jak vídáme na kostelech křesťanů, a na tuto střechu se nasype země. Do těchto sklepů se přestěhovávají rodiny a berou s sebou polena dříví a kameny, které nahřívají v ohni až do červeného žáru, pak je polijí vodou a vzniká pára, která ohřeje obydlí do té míry, že se již svlékají."

Ale podívejme se také na možnosti, které máme, pokud chceme získat informace i o lazebnickém řemesle...

Přesto se do dnešních dní podařilo zjistit poměrně hodně informací...

Minerální voda k lázním neodmyslitelně patří

Lázně zanikají s barokem. Důvodů bylo hned několik...

Více vám o lázních prozradí aktuální vydání pořadu Zrcadlo s premiérou 14. 12. 2007.

Poté pro Vás Naďa Reviláková připravila předvánoční a vánoční speciál a my se k seriálu Intimní historie vrátíme po Novém roce. Poprvé 4. 1. 2008, kdy otevřeme téma hygiena. Ve dvou dílech se dozvíte nejen o čistotě těla, ale také budeme v historii pátrat po známkách péče o zuby. Na slyšenou se opět bude těšit PhDr. Vlastimil Vondruška i Adriana Krobová.

Spustit audio
autoři: Vlastimil Vondruška , Adriana Krobová