Ing. Soňa Švábová: Život na zámku smíření

Vstupte!

Kdo byl černou ovcí rodu Valdštejnů? Jsou skutečně na zámku v Mnichově Hradišti delfíni? Nejen to se dozvíte v repríze pořadu Vstupte! 29. listopadu od 11 hodin.

Pozvání do pořadu přijala správkyně depozitáře zámku v Mnichově Hradišti ing. Soňa Švábová, se kterou si připomeneme stavební vývoj areálu i mnohé osudy jeho dávných obyvatel. Současně se dozvíte o titulech, které vám mohou celou lokalitu velmi detailně přiblížit.

Ing. Soňa Švábová se po gymnáziu věnovala studiu vodohospodářství na stavební fakultě ČVUT v Praze. Absolvovala v roce 1985 prací Odvodnění svahů v Peci pod Sněžkou. V letech 1986-1992 pracovala jako projektant Obchodního projektu Praha. Čtyři roky studovala waldorfskou pedagogiku při Asociaci Waldorfských škol. V dalších letech absolvovala kurzy propagace a marketingu pořádané Středočeským krajem a Sdružením obcí Českého ráje. V roce 1992 nastoupila do památkového objektu Mnichovo Hradiště jako správkyně depozitáře. Při Národním památkovém ústavu absolvovala kurzy památkové péče, ochrany sbírek a kurzy ošetřování fondů. Ing. Soňa Švábová se kromě spolupráce při přípravách výstav, průvodcovských textů a instalací expozic v Mnichově Hradišti, podílela také na přípravách a tisku publikací Heleny Průškové o městě – Život na ostrově svaté Anny a Můj dům, můj hrad. Rovněž spolupracovala při přípravách publikací o zámku a divadle Mnichovo Hradiště.

Ing. Soňa Švábová ve studiu Leonarda

Kolik lidí ročně areál zámku v Mnichově Hradišti přiláká? Jaké je místní lapidárium a jak probíhají prohlídky pro děti? Jsou na zámku místa, která se teprve dočkají svého zpřístupnění? To jsou jen některé otázky, na které můžeme s ing. Soňou Švábovou odpovědět hned:

Ing. Soňa Švábová ve studiu Leonarda

Zítra ve Vstupte!
Publikuj nebo zemři! Právě tak své páteční autorské Vstupte! nazval prof. Pavel Jungwirth. Do studia usedne 30. listopadu v 11 hodin dopoledne.