Ing. Dagmar Michoinová: Dobrodružství vápna a písku

Vstupte!
Vstupte!
Národní památkový ústav připravil pro náročné návštěvníky ve spolupráci se Státním hradem a zámkem Bečov speciální cyklus prohlídek (Ne)tušené souvislosti. Odborníci zájemcům představí projekt konzervace a prezentace hradu Bečov, pozvou je do běžně nepřístupných prostor a umožní i výstup na lešení, aby si mohli zblízka prohlédnout fasády hradu.

Z čeho jsou postaveny hrady a zámky? Kdo byl dynchéř a jak se ve středověku míchala malta? To jsou jen některé otázky, na které Ing. Dagmar Michoinová, PhD., vedoucí Technologické laboratoře Národního památkového ústavu, odpoví v repríze pořadu Vstupte! 4. srpna od 11 hodin. Součástí pořadu bude také bližší představení prohlídek „Dobrodružství vápna a písku“, které se na Státním hradu a zámku Bečov uskuteční naposledy 6. a 7. srpna od 10, 12, 14 a 16 hodin.

Ing. Dagmar Michoinová, PhD., vystudovala v letech 1985-1990 Fakultu chemické technologie VŠCHT v Praze, kterou absolvovala získáním titulu ing. v oboru technologie silikátů. V roce 2008 v Ústavu chemie Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně obhájila disertační práci Studium historických postupů přípravy vápenných malt pro péči o architektonický památkový fond. Od roku 1996 působí v Technologické laboratoři Národního památkového ústavu (ICOMOS), v roce 2008 byla pověřena jejím vedením. Současně je členkou Českého národního komitétu Mezinárodní rady památek a sídel, členkou Exekutivního výboru národního komitétu a členkou Mezinárodního vědeckého komitétu pro kámen v téže společnosti. Externě přednáší v Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT předmět Památková péče.

Ve své praxi se zaměřuje na studium, průzkumy a technologie restaurování stavebních materiálů, zejména historických vápenných materiálů a historických kovů. Ing. Dagmar Michoinová byla členkou týmů, které dvakrát České republice přinesly cenu Evropské unie – Europa Nostra – v oblasti kulturního dědictví – v roce 2008 za projekt konzervace jižního průčelí Horního hradu zámku v Českém Krumlově a v roce 2010 za projekt konzervace a prezentace Horního hradu Státního hradu a zámku v Bečově nad Teplou.

Zítřejší Vstupte! připomene peripetie Rádia Svobodná Evropa nejen z hlediska klasického historického pohledu, ale i osudů jednotlivých osobností RSE, mnohdy napjatých vztahů uvnitř stanice či změn po roce 1968 s příchodem nové vlny emigrace. Zvláštní kapitolou je pak dosah a dopad stanice na samotném konci osmdesátých let 20. století.