Hybridní biopalivo

23. září 2010

Časopis Proceedings of the National Academy of Sciences publikuje celkem novátorský přístup k získávání paliva z odpadní rostlinné biomasy, jehož autory jsou inženýři z Purdue University.

Inženýři navrhli modifikovat současné metody transformace rostlinné biomasy na ekologické palivo tím, že obohatí reakční směs o vodík. Ten by podle nich měl rovněž pocházet z ekologických zdrojů - například ze solární energie. Svůj přístup pojmenovali jako hybridní vodíkovo-uhlíkovou metodu s vtipnou zkratkou H2CAR (z anglického "hybrid hydrogen-carbon process").

V konvenčních procesech představuje první krok rozložení surového rostlinného materiálu a jeho zplynění na oxid uhličitý, oxid uhelnatý a vodík. Tyto tři látky jsou základem pro další reakce, kterými vzniká ekologické tekuté palivo. Přídavek vodíku v tomto kroku procesu by měl vést k celkovému zvýšení efektivity. Ze stejného množství biomasy by tímto způsobem mělo být možné získat třikrát více paliva než dosud užívanými metodami.

autor: Martina Otčenášková
Spustit audio