Hrobka, kterou lupiči zapomněli vykrást

20. září 2010

Štěstí se usmálo na kyperské archeology, když stavební dělníci narazili při výkopových pracích na 2400 let starý hrob. Je to jeden z mála starých hrobů, které unikly masivnímu vykrádání, jež na Kypru vzkvétalo jako výnosná živnost celé 19. a 20. století.

Na Kypru zavládlo vzrušení. Při stavbě chodníku podél pobřežní komunikace narazili dělníci poblíž turistického střediska Paralimni na neporušenou hrobku starou 2400 let. Drtivá většina obdobně starých pohřebišť byla dávno vyloupena vykradači hrobů. Hrobka, která zřejmě pochází z doby, kdy Kypru vládli egyptští Ptolemaiovci, byla opět uzavřena a je střežena ozbrojenou stráží do doby, kdy bude vše připraveno k archeologickému průzkumu. Jisté je, že se v hrobce nacházejí čtyři hliněné sarkofágy, z nichž jeden nese bohaté malované ornamenty. Nebožtíci dostali i pohřební dary, z kterých se objevitelům při letmém nakouknutí do nitra hrobky podařilo zahlédnout keramiku a předměty ze skla.

Celý ostrov se nemůže dočkat, co archeologové najdou. Samozřejmě, že se vyrojila řada divokých spekulací. Podle jedné může být v hrobce pochována dcera krále Teukra známého z Homérovy Iliady. Teukros byl bratrem slavného reka Ajaxe a patřil k nejlepším lučištníkům bojujícím na straně Řeků. Po skončení trojské války se pro neshody s otcem uchýlil na Kypr a založil zde město Salamínu. To se stala metropolí království sdružujícího desítku měst. Podle pověstí nechal Teukros pochovat svou dcer i se zlatým trůnem a zlatým kočárem v místě, kde se „slunce dotýká moře“. Objevitelé hrobu si možná přejí, aby v žádném sarkofágu tělo Teukrovy dcery neleželo. Stará pověst říká, že kdo hrobku najde, zahyne strašlivou smrtí.
Archeologové se staví k šuškandě o obsahu hrobu rezervovaně.

„Nemáme k dispozici nic, co by nám dovolilo spojovat obsah hrobu s těmito starými zprávami,“ prohlásila ředitelka kyperského památkového úřadu Maria Hadjicostiová. Zároveň vyjádřila přesvědčení, že hrob je součástí rozsáhlého pohřebiště. Sídlo, jehož obyvatelé končili na tomto místě svou životní pouť, zatím čeká na objevení.

Zastupitelé Paralimni jsou připraveni financovat projekt, který by v budoucnu zpřístupnil hrobku turistům. Předběžně uvažují, že by nad ní zbudovali průhledný chodník ze silného skla.


Zvukovou podobu tohoto článku můžete slyšet v historickém magazínu Zrcadlo, který měl premiéru 28.5.2010 v 9:00.

autor: Jaroslav Petr
Spustit audio