Hrad, který je sám pokladem...

11. duben 2009

V dnešním putování Po stopách dávných tvrzí a hradů Středních Čech se poprvé vydáme k obci Zlenice. Na jednom kraji obce najdete nejen tzv. Hlásku, ale nedaleko obce - nad řekou a nad tratí Posázavského Pacifiku - jsou k vidění pozůstatky dalšího hradu a zároveň i středověkého městečka. Do dějin vstoupily jako Stará Dubá a Odranec. A právě tam se dnes vypravíme...

Stará Dubá je i s městečkem sama doslova pokladem. Archeologický výzkum na místě ještě přitom neproběhl a zřejmě v dohledné době ani neproběhne. Situace to příliš neumožňuje, protože přímo přes Odranec vede trať Posázavského Pacifiku, takže část města máme ukrytu přímo pod náspem. Přesto už tu jeden "poklad" odkrytý byl. O tom už si ale povíme za pár chvil.

Nejprve se totiž podíváme do knížky Augusta Sedláčka - Hrady, zámky a tvrze království Českého:
"Chvály hodné jest údolí Sázavy, jak často slýchati, nejen pro břehy své pěkné a půvabné stráně, mezi nimiž řeka tiše protéká, nýbrž i pro malebné hrady, jichž zříceniny se v tiché hladině zhlížejí. K těm, kteréž putujícího k zastavení vábí, patří zříceniny Dubé s hradbami rozsáhlými, které podle pověsti kolbiště, vskutku ale podhradí městskými právy obdařené zavíraly. Hrad Dubský stával na skalnatém ostrohu, vysokém a místy srázném mezi širokým údolím Sázavy a úzkým dolem vodoteče ode vsi Dubska běžící. Příchozí od Čerčan objevují se napřed zříceniny bývalého podhradí, kteréž se nazývalo zvláštním jménem Odranec a jako městečko vysazeno bývalo."

Jak už zaznělo, lokalita je to velice zajímavá. A to nejen pro dnešní, ale i pro budoucí archeology, jak už si můžeme potvrdit také s profesorem Tomášem Durdíkem z Archeologického ústavu AVČR.

Stará Dubá 2008

Stará Dubá je velmi výjimečným místem
A přesvědčit se můžete na vlastní oči, pokud se na Starou Dubou vypravíte. Zbytky hradu vám mohou prozradit řadu zajímavostí z jeho minulosti, profesor Durdík ovšem může přidat ještě něco navíc.

Stará Dubá 2008

Vraťme se tedy do minulosti za těmi, kteří Starou Dubou přivedli na svět. Nejprve očima Augusta Sedláčka v knížce Hrady, zámky a tvrze království Českého:
"Zakladateli hradu byli Benešovici erbu zavinuté střely. Praděd jich byl Matouš čtvrtý syn Beneše z Benešova, jenž žil v první polovici třináctého století a pohřben byl v Benešovském klášteře. První z jeho potomkův, který se po Dubé psal, byl Ondřej z Dubé léta 1283. Jméno Ondřej stalo se u potomkův oblíbeným. Jeden Ondřej, jenž se léta 1337 připomíná, žil ještě léta 1356, ne-li léta 1359. Týž vystavěl léta 1350 kapli sv. Klimenta na hradě Dubé a poněvadž hrad Dubá byl ve farnosti Hradištské, podřízena jest kaple faráři tudíž."

Stará Dubá 2008

Zastavení v éře slávy ...
Dubá a Odranec mají i dnes svoje naprosto nezaměnitelné kouzlo. Dávná minulost byla ovšem nesrovnatelně působivější.

Vynechat s profesorem Tomášem Durdíkem nesmíme ani Odranec. Městečko pod hradem, které vás upoutá i při jízdě vlakem.

Stará Dubá 2008

Když se myslivec stane archeologem
I přesto, že archeologický výzkum zde nikdy oficiálně neproběhl, máme zachycený jeden nález, který ve své knížce popisuje také August Sedláček. Klidně ho můžeme nazvat objeveným pokladem...

Stará Dubá 2008

Majitelé Staré Dubé a Odrance
O dějinách Staré Dubé August Sedláček mimo jiné také píše:
"Když nepokojný soused Jan Zoul z Ostředka se proti králi pozdvihl, Vaněk z Dubé jej zajal a podal králi do Karlšteina. Jan byv 11. června z vězení propuštěn, slíbil králi věrným služebníkem býti a Vaňkovi ničím zlým nezdvihati za to, co mu učinil. Za nové války s jednotou panskou léta 1399 činili Vaňkovi služebníci lidem protivníkův velké škody, brali jim zboží na silnici, jímali je a vodili na Dubou. Zboží vzaté prodáváno v Praze. Když byl král Vácslav léta 1402 od Zikmunda bratra svého zajat a Pražská města bez odporu se podala Zikmundovi v poslušenství, Vaněk s mnohými jinými jim poslal odpovědné listy a plenění a hubení ve zdejší krajině zase začalo. Po navrácení krále Vácslava do země, léta 1403, nastal mír, jen Zoul pokračoval z neznámých příčin ve válce."

Stará Dubá 2008

V tehdejších časech byla Stará Dubá pouze Dubou... slovíčko "stará" získala až v průběhu dalších let...

Když velký hrad mizí z dějin
Zánik Staré Dubé byl z tehdejšího pohledu pro krále nutností, jak už připomene také profesor Durdík. Vraťme se ale ještě jednou ke knížce Augusta Sedláčka - Hrady, zámky a tvrze království Českého...
"Zajímavo je, že Kuneš prodal právo to na všem panství, avšak vymínil si hrad samotný s jeho prostranstvím, městečko Odranec ale jen ve hradbách i s tou hradbou a se všemi cestami, které od starodávna ke hradu bývaly. Patrně hradu potřeboval ke svým válečným podnikům. Avšak smrtí Kunšovou také právo jeho pominulo, k němuž se již nikdo nepřipovídal. Od těch dob patřila Dubá panství Hrádeckému. Co bylo příčinou, že i hrad i podhradí zpustly, není nám známo; obyčejně se to vysvětluje válkami, které byly roku 1467. Léta 1525 a 1554 slove Dubá již pustým zámkem a potom od lidu pojmenováván Starou Dubou. V popisu panství Mrackého léta 1648 jest zmínka "o lesu nad Starou Dubou v Hořalce."

Stará Dubá 2008

Když se dnes půjdete na Starou Dubou podívat - uvidíte na různých místech zdi, které tam zkrátka nepatří. Právě to jsou pozůstatky jedné z hlavních ran, kterou hrad v dobách Jiřího z Poděbrad utrpěl... pozůstatky velké věže. I když archeologický výzkum zde ještě proveden nebyl, je hned několik možností, jak mohl být hrad zlikvidován.

Současnost Staré Dubé
I Stará Dubá patří k místům, které by potřebovalo získat ochranu!

Stará Dubá 2008

Zajímavost lokality
Mnohokrát už jsme zde zmínili, že Stará Dubá a Odranec leží v zajímavé lokalitě. Příznivci tvrzí a hradů si opravdu mají možnost přijít na své...

Stará Dubá 2008

V příštím putování...
V Zrcadle ,s premiérou 17. dubna, už budeme hledat s profesorem Tomášem Durdíkem pravdy legendárního hradu Tetín. Jisté zříceniny, které na místě uvidíte dnes mají totiž s dávnými legendami už jen pramálo společného.

Stará Dubá 2008
autor: Adriana Krobová
Spustit audio