Host Studia Leonardo: sociální geograf a urbanista Lukáš Zemánek

18. srpen 2014
Studio Leonardo
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Máme příliš romantickou představu o útěku z města. Na snímku satelitní městečko v Třešti

Co nejvíc přispívá ke kvalitě života v obcích?

Jak oživit obce? Co v nich přispívá nejvíc ke kvalitě života? Jak zapojit veřejnost do rozhodování o územním plánu? Ve Studiu Leonardo o tom bude mluvit sociální geograf a urbanista Lukáš Zemánek. Moderuje Martina Mašková.

RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D. vystudoval sociální geografii a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poté absolvoval doktorandské studium tamtéž, zakončené v roce 2003 obhajobou disertační práce na téma Vývoj, stav a perspektivy českého venkova (nejen) z pohledu lokální kultury. V roce 1994 absolvoval studijní stáž na University College Dublin, později též kratší studijní pobyty v rámci Oslo University (1996), Salzburg Seminar (2002) a ICLPST, Taoyuan, Tchajwan (2005) - Udržitelný rozvoj měst v podmínkách globalizace, v roce 1997 cesta do Peru a Bolívie.
V letech 1999-2007 působil na odboru strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (dnes IPR Praha). Od roku 2007 pracuje v urbanistickém projektovém ateliéru REGIO v rodném Hradci Králové. Zde se podílí na tvorbě územních plánů obcí a měst, rozvojových studií regionálního charakteru apod.
Publikační činnost zejména v časopise Geografické rozhledy (1992-2009), dále Respekt, Lidové noviny - příloha Orientace, sborník Geografie na cestách poznání - 2003, sborník Archeologica Pragensia - 2003, Urbanismus a územní rozvoj – 2013.


autor: mam
Spustit audio