Host Studia Leonardo: Pavel Kořínek o historii českého a slovenského komiksu

25. březen 2015

Literatura v bublinách

„Český a slovenský komiks konečně dostává reprezentativní a maximálně vyčerpávající historický přehled. Snaha autorů zdokumentovat každičký kout jeho historie ale nakonec ukazuje domácí komiks posledního století v jeho smutné nahotě uměleckého média, které sužováno předsudky i historickými okolnostmi dokázalo za sto let stěží vyrůst z plínek…" I takové je hodnocení dvousvazkové odborné publikace Dějiny československého komiksu 20. století. Hostem Studia Leonardo bude Pavel Kořínek, odborný pracovník Oddělení pro výzkum literární kultury Ústavu pro českou literaturu AV ČR a jeden ze čtveřice autorů představující první ucelené dějiny samostatného výtvarně literárního žánru.

Jak se tematicky proměnil český komiks, jaké má kořeny a na co navazuje? Kterými zásadními zlomy prošel vývoj obrázkového seriálu ve 20. století a co všechno mělo na jeho formování vliv? Jaké jsou ikony českého komiksu a kdo zůstal ve stínu hlavního proudu?

Mgr. Pavel Kořínek vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde nyní dokončuje doktorské studium. Působí jako odborný pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., komiksový teoretik, historik a publicista. Pro čtrnáctideník A2 recenzuje moderní komiks a aktuální překladovou prózu. V letech 2010–12 byl hlavním řešitelem grantového projektu GAČR Komiks: dějiny – teorie, zaměřeného na teoretické představení komiksového média a zpracování dějin československého komiksu. K domácímu komiksu, jeho dějinám a teorii zacílené kurzy vyučoval na FF UK a FF MU.


Spustit audio