Host Studia Leonardo: doc. Lukáš Ferkl, odborník na trvale udržitelnou výstavbu

3. říjen 2014

Energeticky efektivní budovy

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) je novým vysokoškolským ústavem ČVUT v Praze, který chce neotřelým přístupem spojovat akademické prostředí s průmyslem. "Zabýváme se trvale udržitelnou výstavbou. To znamená, že disponujeme rozmanitým laboratorním zařízením, které nám umožňuje zkoumat budovy jako celky. Náš výzkum se ubírá takovým směrem, abychom stavěli budovy, jež budou v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje,“ vysvětluje doc. Lukáš Ferkl, ředitel UCEEB. A další detaily a zákulisí nového vědeckého centra přiblíží v pátečním Studiu Leonardo.

Doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D. absolvoval v roce 2004 Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, obor technická kybernetika, a v roce 2007 získal tamtéž doktorát v oboru řídicí technika a robotika. Od roku 2008 byl zaměstnán na katedře řídicí techniky FEL ČVUT jako vědecko-výzkumný pracovník, od roku 2012 působí v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT a od ledna 2013 je jeho ředitelem. Profesně se zabývá modelováním a automatizací, pravidelně publikuje v impaktovaných zahraničních časopisech a přednáší na mezinárodních konferencích. Na výzkumu spolupracuje s předními světovými univerzitami, jako je ETH Zürich nebo KU Leuven.


Spustit audio