Host dne: archeolog Zdeněk Dragoun

22. říjen 2013
PhDr. Zdeněk Dragoun

Ptejte se hosta. Předem, či naživo.

Architektura, která se drží země a přitom není přízemní. Právě tak vidí románské stavby úterní host Leonarda PhDr. Zdeněk Dragoun, archeolog Národního památkového ústavu Praha.

Jaká byla románská Praha a kde ji můžeme vidět ještě dnes? A čím je unikátní příběh kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech? I o tom si bude se Zdeňkem Dragounem povídat moderátor Jan Burda.

PhDr. Zdeněk Dragoun vystudoval obory archeologie a archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve své diplomové práci se věnoval vývoji osídlení Bozeňska v době předhusitské. Šest dalších let pracoval v průzkumové četě Pražského stavebního podniku na výzkumech Pražského ústavu památkové péče. V letech 1978 až 1984 zastával post archeologa Muzea hlavního města Prahy, odkud přešel do Pražského ústavu památkové péče, dnešního Národního památkového ústavu Praha, kde působí dosud. PhDr. Zdeněk Dragoun se specializuje na vývoj Prahy v předlokačním období a počátky pražských měst, především na pražskou románskou architekturu. Podílel se na řadě monografií jako byly Karlův most, Břevnovský klášter nebo Románské domy v Praze.

V úterý od 10.00 do 17.00 se ptejte prostřednictvím naší aplikace.

Nebo se ptejte hned. Pošlete svůj e mail na leonardo@rozhlas.cz s předmětem Host dne: Zdeněk Dragoun.


Seriál: Conseil Européen pour la recherche nucléaire (CERN)

Navštívíme nejvýkonnější urychlovač částic na světě - LHC v Evropské organizaci pro jaderný výzkum CERN u Ženevy, ve které pracuje také řada českých vědců, inženýrů a dalších odborníků. Představíme si jak sám pozoruhodný urychlovač s jeho supravodivými magnety, který pracuje při vysokém vakuu a za teploty blízké absolutní nule, tak vědecké cíle LHC, od pátrání po nových částicích přes zjišťování, jestli existují kromě nám známých rozměrů i jiné, skryté dimenze, až po výzkum tajemství antihmoty. Seriál připravila Jana Olivová.

1. díl: Jak vypadá urychlovač LHC a jeho součásti
2. díl: Vědecké cíle urychlovače LHC v CERN

3. díl: Pátrání po Higgsově bosonu
4. díl: Urychlovač LHC v CERN a jeho supravodivé magnety
5. díl: Záhadná antihmota

Další příspěvky:
Nanomateriály v ochraně památek.
zVědavosti: Jaké stopy života dosud odhalily české a moravské jeskyně?

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina popularizace vědy