Honba za Slovany

13. prosinec 2012

Dnešní slavistika mění tradiční priority oboru. Prospívá jí obrat od filologie ke geopolitice?

Slavistika, věda zabývající se jazykem, literaturou a kulturou slovanských národů, řeší v současnosti otázky svého dalšího směřování. Každá vědní disciplína potřebuje dostatečně bohatý „dorost“, moderní výzkumné metody a také atraktivní obraz navenek, mimo akademické prostředí. I kvůli tomu se každoročně na Filozofické fakultě v Praze scházejí mladí slavisté, aby prezentovali svůj výzkum. O současné české slavistice a jejích vizích do budoucna bude řeč v dnešní Třetí dimenzi.

Slované v pravlasti (výřez).

Jakými otázkami se dnešní slavisté zabývají? Dokáže dnešní pojetí studia i předmět zájmu oboru přitáhnout mladé zájemce? Proč je tato vědní disciplína důležitá i dnes?

Na otázky Martina Ježka odpovídají zástupci Ústavu východoevropských studií FF UK dr. Marek Příhoha a dr. Stanislav Tumis.

Třetí dimenze začíná dnes ve 14.00.

Témata Třetí dimenze od 10. prosince do 14. prosince:

Pondělí: energie s budoucností
Úterý: krokem kolem Labe
Středa: nová Indie
Čtvrtek: honba za Slovany
Pátek: bojovali proti komunismu

Spustit audio

Více z pořadu