Hodnocení se nebojíme, jde ale o to jak, říká zástupce učitelů o kariérním řádu

2. září 2015

Kariérní řád učitelů, který prosazoval bývalý ministr školství Marcel Chládek, měl zajistit šikovným kantorům rychlejší kariérní postup a růst platů. Mnozí učitelé ale chystanou podobu kariérního systému kritizují, a zaradovali se, když nová ministryně Kateřina Vlachová celý záměr odsunula na pozdější termín.

„Návrh obsahuje zásadní chyby,“ kritizoval v pořadu Pro a proti mluvčí Učitelského profesního sdružení Zdeněk Sotolář.

Podle něj je selektivní, předem vylučuje 80 % učitelů, a je „šíleně byrokratický“, protože přinese učitelům „dokladování nesmyslů", které budou muset zakládat do nových portfolií a dokumentací.

„Je připravován chybně, bez širší diskuze s učiteli, a sama forma přípravy prostřednictvím evropských fondů je nešťastná, protože už předem zavazuje k jakési podobě, takže se nedá hodit do popelnice,“ stěžoval si pedagog.

On ani jeho kolegové kariérní systém neodmítají. „Nebojíme se hodnocení naší práce, ale rozhodně ne tímto způsobem.“

„Pokud má být standard učitele dokladován nesmysly jako doklady o využívání učebnic a příklady řízení chodu třídy, tak je na nic. To nás jen zatíží a nic to nebude dokazovat,“ zmínil další z výhrad ke kariérnímu řádu Zdeněk Sotolář.


Sotolář: „Ocitli jsme se někde před 30 lety, kdy přišel nový učitel a dostal uvádějícího staršího a učitele, se kterým pracoval, a něco se tak naučil. My jsme to úspěšně zlikvidovali, a dnes se vytváří další systém, který přejmenovává a vymýšlí místo uváděcích učitelů všelijaké mentory a kouče. Co vlastně nového to přináší?“

Náměstek ministryně školství Stanislav Štech se zástupcem pedagogů souhlasí. „Musím se ztotožnit s většinou výhrad, které zde byly řečeny.“


Štech: „Nešťastným způsobem se zasáhlo do toho, co fungovalo, jestliže chceme alespoň něco z toho trochu napravit a použít i to pozitivní, tak se domnívám, že návrat k silné roli předmětového didaktika nebo metodika bude dobrou věcí.“

Přesto ale kariérní řád české školství potřebuje. „Je třeba se pokusit po letech debat a diskuzí, které vedly do ztracena, ho zavést,“ vysvětlil úředník.

„Pozitivní prvky v současném návrhu jsou a dá se s nimi pracovat, ale vyžaduje to velmi podstatnou úpravu toho, co bylo zatím předloženo,“ zhodnotil práci svých předchůdců Štěch.

Systém se správně orientuje na standard učitele, ten ale ještě není vůbec schválen, dodal náměstek.

„Standard ukazuje jaké jsou základní dovednosti, které učitel musí mít, má-li být považován za učitele zkušenějšího,“ objasnil úředník.

Ale ani podoba, v jaké je teď standard navržen, není to, co by ministerstvo mohlo hned použít.

„Obsahuje spoustu tzv. měkkých indikátorů podle kterých není možné učitele dobře hodnotit a zařazovat do kategorií,“ popsal další překážky stojící v cestě funkčnímu kariérnímu řádu pro učitele Stanislav Štěch.

autoři: tpa , oci
Spustit audio