Hlavní město korzárů

24. září 2010

Španělské galeony plné drahocenných nákladů pluly pravidelně z Ameriky k Pyrenejskému poloostrovu. Pochopitelně se staly terčem nespočetných korzárů, kteří si vybudovali svou hlavní základnu v jamajském přístavu Port Royal.

Přístav založili počátkem 17. století korzáři z Torugy a Haiti. Nikdo jim v tom nebránil, protože měli podle zákona úplně jiné postavení než obyčejní piráti. Jmenoval je anglický královský dvůr a dovoloval jim, aby přepadávali a vylupovali obchodní lodě všech států, s výjimkou anglických. Kapitán lodi vybavený "kaperským listem" měl právo v případě potřeby vyžadovat podporu anglických válečných lodí. Výměnou za tuto výhodu však odevzdával část kořisti do královské pokladny. Nejslavnějším korzárem všech dob se stal Francis Drake, jehož královna Alžběta I. povýšila za zásluhy o Anglii mezi ctihodné lordy.

Přístav Port Royal rychle rostl, protože sem kapeři a bukanýři ukládali svou kořist. Kdo se uchýlil do tohoto přístavního města, měl před sebou skvělou budoucnost. Přebytek financí lákal dobrodruhy a zločince celého světa. Stavěly se přepychové obytné domy, taverny, hospody, hotely, obchody, kasina a samozřejmě i veřejné domy.

Bohatství však s sebou přináší také závist, zločin, násilí a porušování zákonů. Španělští námořníci přirovnávali město k biblické Sodomě, jež prý byla pro své hříchy a nepravosti na boží příkaz zničena. Předpovídali, že stejný osud postihne také Port Royal.

Dne 7. června 1692, tedy 200 let po objevení Ameriky, město a přístav postihla předpovídaná zkáza. Nikoliv oheň a síra, ale prudké zemětřesení naprosto nečekaně pohřbilo pod mořskou hladinu celé město. Počet lidských objetí nelze přesně zjistit, ale legendy praví, že se nikdo nezachránil.

Až do poloviny dvacátého století se všichni tomuto místu vyhýbali, snad ze strachu před božím hněvem. Roku 1953 se ponořili do desetimetrové hloubky první potápěči. Podali zprávu, že některé ulice a domy se zachovaly, vylovili několik lahví brandy, truhlici se španělskými stříbrňáky, hrnečky a řadu předmětů z mědi a mosazi.

V současné době si mohou zájemci prohlédnout trosky města v člunech se skleněným dnem. Pirátská Sodoma se stala turistickou atrakcí.

autor: Jiří Drvota
Spustit audio