Historik Zídek: Hrdinství je subjektivní. Mašínové hrdinové nebyli

7. březen 2017

Prostřednictvím nové sběratelské série Národní hrdinové vzdá Česká mincovna hold devatenácti československým osobnostem, které se obětovaly pro vyšší dobro. Nová série bude uvedena na konferenci nazvané Různorodost hrdinství a jeho role v současné společnosti. „Stavět piedestaly a vytvářet přehnané pomníky také není dobře, připomíná to dobu před rokem 1989,” říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus ředitel sdružení Post Bellum Mikuláš Kroupa, který na konferenci vystoupí.

Druhým hostem je historik Petr Zídek, podle kterého si pojem „hrdina” musí vymezit každý sám za sebe: „Já si myslím, že to je výrazně subjektivní kategorie. Možná se shodneme v nepolitické části, že když někdo skočí do rozbouřené řeky pro topící se dítě nebo vytáhne stařenku z hořícího domu, tak je hrdina. Ale u těch politických hrdinů bude téměř vždy existovat spor, jestli skutečně jsou nebo nejsou hrdinové.”


Hrdinství je sice subjektivní, ale máme tady důležité, i zákonné normy, které říkají, že postavit se proti třeba komunistickému režimu bylo legitimní a oprávněné, hodné úcty.Mikuláš Kroupa

Smysl konference vidí Kroupa v tom, že je správné dávat signály občanům a okolnímu světu. „Ten signál je, že si svých hrdinů, lidí, kteří se nevzdali proti nepřemožitelné přesile, proti režimu, který se zdál být silný, vážíme. To je signál, který říká, že jsme připraveni bránit to, za co ti lidé umírali,” vysvětluje svůj postoj Kroupa.

Neokázalé hrdinství

„Hrdinství je sice subjektivní, ale máme tady důležité, i zákonné normy, které říkají, že postavit se proti třeba komunistickému režimu bylo legitimní a oprávněné, hodné úcty. Je to definice toho, že si máme připomínat statečnost lidí, kteří šli proti totalitnímu režimu. Na druhou stranu je každý ten příběh velmi komplikovaný, s mnohými úžasnými momenty, ale i událostmi, které můžeme dnes kritizovat,” říká ředitel Post Bellum.

Logo

Známý příběh bratří Mašínů Zídek za hrdinství nepovažuje. „Dávám přednost neokázalejšímu hrdinství, které není spojeno s násilnými činy. Velkým hrdinou byl Václav Havel, nikoliv bratři Mašínové,” myslí si.

Kroupa Mašíny vidí jako hrdiny, prokázali podle něj inspirativní odhodlání a statečnost. „I oni se ale dopustili některých chyb, které dnes vidíme. V době, ve které žili, jednali příliš přímočaře nebo neuváženě. Nicméně jejich motivace i ony činy, nad kterými vzniká diskuze, tedy ti tři zabití lidé, jsou pro mě osobně důkazem toho, že se chovali hrdinsky,” říká.

Nestavět piedestaly

Každá společnost potřebuje podle Zídka vzory, hrdinství je podle něj ale potřeba prověřovat. „V minulém období nám byli předestíráni mnozí falešní hrdinové, kteří skutečnými hrdiny nebyli. Je potřeba hrdinství neustále prověřovat novými poznatky, jestli je to skutečné hrdinství,” myslí si historik.


V minulém období nám byli předestíráni mnozí falešní hrdinové, kteří skutečnými hrdiny nebyli. Je potřeba hrdinství neustále prověřovat.Petr Zídek

„Domnívám se, že je pan Zídek příliš zatěžkán ideologickými předsudky a snahou podkopnout určitou roli hrdinů v naší společnosti. Odvaha k tomu říci, že hrdina se nezachoval tak hrdinsky, jak jsme si tehdy mysleli, protože zde máme nezpochybnitelné historické doklady, ta je správná. Stavět piedestaly a vytvářet přehnané pomníky také není dobře, připomíná to dobu před rokem 1989, kdy se příběhy vojáků z východní fronty 2. světové války využívaly k propagandě,” říká Kroupa.

autoři: vlk , Vítek Svoboda
Spustit audio