Historik: I bez Číhošťského zázraku by si komunisté našli záminku pro útok na církev

26. únor 2016
Josef Toufar na fotografii

Tento týden jsme si připomněli oběť pátera Josef Toufara, kterého 24. února 1950 umučila po měsíc trvající tortuře tehdejší Státní bezpečnost kvůli zvláštní a dodnes nevysvětlené události, k níž došlo v jím spravovaném kostele Nanebevzetí Panny Marie v obci Číhošť.

O Mši Svaté o třetí adventní neděli 11. prosince 1949 se několikrát během kázání pohnul asi půl metru vysoký kříž. Svědků události bylo více než 20, ale sám farář se o události dozvěděl od farníků až několik dní poté.

Později byl páter Toufar obviněn, že zázrak zinscenoval. Byl zatčen a dopraven do Valdic. Zde byl případ svěřen vyšetřovateli Ladislavu Máchovi, který poté faráře s dalšími vyšetřovateli měsíc brutálně týral.

Oběť pátera Toufara nebyla zapomenuta. O tom, co jí předcházelo, a co vše se dělo v 50. letech v tehdejším Československu, hovořil v Magazínu Leonardo církevní historik Jaroslav Šebek.

„Na přelomu let 1949 a 1950 už započínal boj proti politickým oponentům, a k těm byla počítána i církev,“ uvedl expert.

Už v té době se rozbíhaly aktivity proti jednotlivým biskupům, a byly také přijaty zákony, které podřizovaly církev pod kontrolu státu a zbavovaly jí veškerý majetek.

„A právě Číhošťský zázrak a zatčení Josefa Toufara předznamenalo tu nejtragičtější kapitolu, tedy přímý útok na zbavení svobody jednotlivých církevních představitelů,“ konstatoval Šebek.

Co měli tehdejší ideologové vlastně za cíl? „Nejprve chtěli v červnu 1949 vytvořit podhoubí pro vznik nové národní, státem kontrolované katolické církve.“

„Nástrojem se měla stát takzvaná katolická akce, což byl organizovaný nábor věřících a hlavně kněží, který vycházel z komunistických principů, ale demagogicky odkazoval na katolickou akci, která už existovala od 20. let, a byla vyhlášena papežem Piem XI.“

A byl to neúspěch katolické akce, který vedl k tomu, že se komunistické vedení rozhodlo k frontálnímu útoku proti katolické církvi, protože pro něj představovala dvojí nebezpečí.

„Jednak to byl velmi silný ideový protivník. Ale hlavně má katolická církev své přirozené centrum ve Vatikánu, takže šlo i o snahu přervat tyto kontakty,“ tvrdí historik.

Podle něj je nepochybné, že kdyby se nenašla záminka v podobě kauzy Číhošťského zázraku, našla by se jiná, kterou by komunisté použili pro útok na církev.

„Nakonec i zásah proti klášterům v Akci K započaté v dubnu 1950 byl založen na čistě vykonstruovaných obviněných, že se v klášterech nacházejí zbraně a jsou zde připravovány protistátní akce. Pokud by nebyla tato příležitost, jistě by si komunisté našli jinou,“ shrnul Jaroslav Šebek.

autoři:Markéta Ševčíková, Ondřej Čihák
  • Věda