Helena Úlovcová z Národního ústavu pro vzdělávání o úrovni vzdělávání v Česku

12. srpen 2015
Studio Leonardo

Jaká je uplatnitelnost absolventů českých škol? Co udělat, aby se mladí lidé neztratili na trhu práce? Jaké jsou problémy spojené s přechodem absolventů škol ze školy na trh práce a jak důležité je tzv. kariérové poradenství?

Česko patří k tradičně vysoce průmyslovým zemím. Podle údajů Národního ústavu pro vzdělávání u nás více než třetina lidí pracuje ve výrobě a průmyslu a silné a prestižní postavení má v Česku odborné školství. Odborným vzděláváním prošlo podle NÚV zhruba 80% populace. Jenže dokážou školy pružně reagovat na změny trhu práce? A je nezbytnou podmínkou dnešní doby dbát také na tzv. celoživotní vzdělávání?
To budou mimo jiné témata, o kterých se bude ve Studiu Leonardo Michael Rozsypal bavit s dr. Helenou Úlovcovou, která je pověřena řízením Národního ústavu pro vzdělávání.

PhDr. Helena Úlovcová absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde dokončila také postgraduální studium sociologie. V NÚV je zaměstnána od roku 1993. Zabývá se především problematikou kvalifikací, dalšího vzdělávání, procesů uznávání výsledků předchozího učení a informační podporou služeb kariérového poradenství. Spolupracovala na projektech PHARE orientovaných na uplatnění absolventů škol a na projektech OECD a OECD VET Review. Byla spoluřešitelkou projektu MPSV Nerovnosti v šancích na vzdělání. Podílí na řízení projektu VIP Kariéra II a UNIV 3.

Pořad je předtočen.

autor: mro
Spustit audio