Hebrejský text starý 3000 let

3. listopad 2008

Izraelští archeologové objevili pravděpodobně nejstarší hebrejský text.

V oblasti, ve které David údajně porazil obra Goliáše a vstoupil tak na cestu vedoucí k nadvládě nad izraelskými kmeny, leží ruiny nejstaršího známého židovského města. Vykopávky tu provádějí archeologové z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, kteří oznámili unikátní objev. V budově v pevnosti Elah našli na podlaze keramický střep o velikosti přibližně 15x15 centimetrů. Inkoustem je na něm zaznamenáno pět řad textu, psaného předkanaánským písmem, které předcházelo písmu hebrejskému.

Pevnost Elah

Radiokarbonové datování organického materiálu nalezeného v bezprostřední blízkosti střepu ukázalo, že střep je starý přibližně 3000 let, a pochází tudíž z doby krále Davida. Přibližně o 1000 let tak "přetrumfl" až dosud nejstarší nalezený text, který představují pergamenové svitky od mrtvého moře. Přečíst celý text na střepu se zatím nepodařilo, ale podle univerzitní zprávy jsou v něm obsažena slova otrok, král a soudce.

Ostrakon (střep hliněné nádoby) s nejstarším hebrejsky psaným textem
Spustit audio