Gregor Johann Mendel očima dnešní vědy

13. březen 2016

Nikdo není doma prorokem. I to by se dalo s trochou nadsázky říci o vědci, jehož výzkumu se věnovalo další vydání pořadu Leonardo Plus.

Gregor Johann Mendel byl augustiniánský kněz, později i opat na starém Brně.

Jeho jméno je ale spojeno s vědou, zejména biologií. Jeho legendární pokusy s hrachem položily základy dnešní moderní biologie.

Jaké objevy ve své době učinil, a byly jeho závěry někdy překonány? Jaká je jeho role v biologických disciplínách, a jak na jeho práci pohlíželi jeho současníci?

Tímto vydáním Cestopisu evoluce tradičně provedl biolog, teolog a přednosta Ústavu lékařské etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Marek Vácha, moderuje Kateřina Rózsová.

autor: Kateřina Rózsová-Horálková
Spustit audio