Glyfosát je jako chemická zbraň, varuje expert

9. listopad 2017
Významným kontaminantem půdy jsou pesticidy

Česká republika podpoří na jednání v Bruselu prodloužení evropské licence herbicidu glyfosát, hlavní složky například přípravku Roundup. Koncem října se odborníci členských zemí nedokázali shodnout na tom, jestli tento herbicid dále používat.

„Kloním se k variantě prodloužení buď na tři nebo pět let. Revoluční změny v zemědělství jsou často velmi těžko akceptovatelné pro praxi,“ upozornil v pořadu Pro a proti ministr zemědělství Marián Jurečka (KDU-ČSL). Ministr navrhuje v prodlouženém období hledat další možnosti, jak používání glyfosátu výrazněji omezit, protože je známo, že ho mnoho zemědělců nadužívá. „Prostor pro omezení je, hledejme také adekvátní náhrady a postupy, aby se tato látka nemusela používat vůbec.“

Pavel Drašar z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze považuje celou problematiku glyfosátu za velmi složitou. Souhlasí ale, že je zejména potřeba zamezit amatérskému používání tohoto prostředku. Podle něj je mnohem závážnější, že se glyfosát rozkládá v přírodě na mnohem nebezpečnější biologické produkty, než je mateřská látka. „Suma sumárum jde o endokrinní disruptor, což se dnes velmi sleduje ve všech farmaceutických substancích, které jdou na trh.“ „Glyfosát se svou strukturou podobá bojové chemické látce VX, která má toxicitu 2,3 mikrogramů na kilogram živé hmoty,“ upozornil na skrytá rizika užívání glyfosátu Pavel Drašar. Podívejte se na celou debatu na videu: