Gita Zbavitelová: Izrael stěhuje do země další etiopské Židy

10. červen 2022

Do Izraele přivezla dvě letadla na 340 etiopských Židů. Je to pokračování přesídlovací operace, která začala před skoro čtyřiceti lety. Etiopští Židé zvaní Falašové jsou součástí komunity Beta Israel a označují se za příslušníky ztraceného židovského kmene Dan. Svůj původ odvozují od krále Menelika I., syna krále Šalomouna a královny ze Sáby, který si údajně do Etiopie odnesl i archu úmluvy s Mojžíšovými deskami a založil tam šalomounovskou dynastii.

V etiopském Aksumu stojí kaple, kde se mají desky s Deseti přikázáními dodnes nacházet. Za Menelikova potomka se považoval dokonce i etiopský císař Haile Selassie, který zemřel v roce 1975. Verzí o původu etiopských Židů je celá řada, ale mnoho rabínů a vědců v průběhu staletí potvrzovalo, že Falašové jsou skutečně židé a dlouhá staletí si uchovávali židovskou identitu, dodržovali židovské zvyky a slavili židovské svátky.

Čtěte také

V letech 1984–1985 převezla izraelská armáda a Mosad do Izraele na 8000 Falašů ze Súdánu, kteří tam z Etiopie došli pěšky. O této operaci, při níž Mosad založil u Rudého moře krycí turistické potápěčské středisko, napsal knihu, která vyšla i v češtině, bývalý člen týmu a agent Mosadu Gad Šimron, a později podle ní vznikl i film. S dalším převozem necelé tisícovky etiopských Židů pomohli v roce 1985 Američané a šest let nato pak izraelské letouny během pouhých 36 hodin přepravily do Izraele dalších více než 14 tisíc členů Beta Israel.

Etiopská židovská komunita je jediná z afrických a arabských států, která dosud nebyla do Izraele přesunuta kompletně. Když se Židé v muslimských zemích ocitli po vzniku Státu Izrael v ohrožení života, izraelský kabinet přivezl na 51 tisíc Židů z Jemenu a okolních arabských zemí, 97 tisíc z Maroka a skoro 130 tisíc z Iráku.

Aby nikdo nepochyboval, že jsou skuteční židé

Čtěte také

V posledních letech prohlásilo několik izraelských vlád přesídlování Falašů za ukončené, ale pod tlakem jejich zastánců se o něm opět začalo mluvit v roce 2020, když vypukla válka v Tigraji. V prosinci téhož roku Izrael přivezl na 3000 příslušníků rodin, které už v zemi žily.

Potom se převozy znovu zastavily, protože se rozhořel spor, zda jsou Falašové skutečně židé; mnozí jejich předkové byli v 19. století nuceni konvertovat ke křesťanství a izraelská ortodoxní komunita tvrdila, že Falašové jako židé nežijí. Pravicové Středisko pro politiku izraelského přistěhovalectví nakonec podalo stížnost k Nejvyššímu soudu ve snaze proces jejich stěhování do Izraele zastavit, protože podle něj nemají na občanství nárok.

Soud letos v březnu stížnost zamítl, a znovu tak otevřel Falašům cestu do Země izraelské. Vláda rozhodla, že přiveze ještě tři tisíce osob, čekajících v tranzitních táborech v Gondaru a Adis Abebě. Někteří tam na přesídlení čekají až 17 let.

Čtěte také

Za obnovu celé operace vděčí Falašové především odhodlání ministryně pro přistěhovalectví a absorpci Pniny Tamano-Šata, první členky vlády z komunity etiopských Židů a jejich první poslankyni Knesetu. Zatím smějí přijíždět jen rodiče, děti či sourozenci těch, kdo už v Izraeli pobývají. Budou tři roky bydlet v absorpčních centrech, kde si budou zvykat na izraelskou společnost, učit se hebrejsky a připravovat se na nezbytnou konverzi, aby už nikdo nepochyboval, že jsou skuteční židé; teprve potom získají izraelské občanství.

Ani pak to nemají v Izraeli lehké. Spolek s názvem Boj za záchranu etiopského židovstva upozorňuje, že izraelská vláda s Falaši stále zachází jako s druhořadými občany, a zatímco bez problémů přijala na 20 tisíc Židů z Ukrajiny, ti etiopští musí neustále čelit novým podmínkám. A když konečně přijedou, mnoho Izraelců na ně hledí skrz prsty, protože vypadají jako Afričané. Komunita Falašů v Izraeli přitom dnes čítá přes 160 tisíc osob.

Gita Zbavitelová

Plánované tři tisíce Falašů mají přiletět v průběhu léta a podzimu a podle odhadů usiluje o přistěhování do Izraele ještě asi 9000 dalších. Situace v Etiopii se zhoršuje; kromě tamější občanské války a epidemie covidu hrozí lidem kvůli ruské invazi na Ukrajinu i hladomor. Vláda premiéra Naftaliho Beneta však po ztrátě parlamentní většiny bojuje o přežití a je stále pravděpodobnější, že Izraelci půjdou k dalším předčasným volbám. Není proto vůbec jisté, zda se zbývající etiopští Židé do Izraele dostanou.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu

Spustit audio