Gita Zbavitelová: České ministerstvo školství zakázalo školám používat atlas – na žádost Palestinců

Prstem po mapě...
Prstem po mapě...

Izrael má v jednom ohledu ve světě výlučné postavení – mezinárodní společenství v čele s OSN a Evropskou unií mu už desítky let nařizuje, co má dělat a především nedělat.

Nemá stavět bezpečnostní zeď mezi svým a palestinským územím, která chrání Izraelce před teroristickými útoky a snížila jejich výskyt o víc než 90 procent. Nemá bourat nezákonná obydlí Evropské unie pro Palestince na Západním břehu, přestože nemají stavební povolení, které vyžaduje výstavba ve všech ostatních zemích světa.

Nemá „narušovat status quo“ na Chrámové hoře v Jeruzalémě, třebaže nic takového nikdy neudělal. Nemá tam dokonce ani provádět archeologický výzkum. Svět také Izraeli diktuje, jaké má mít hlavní město.

Minulý týden vyšla v Mladé frontě Dnes zpráva Vojtěcha Srnky, že české ministerstvo školství vyhovělo žádosti „velvyslanectví Státu Palestina“, který neexistuje, a zakázalo školám používat atlas firmy Shocart, který uvádí jako hlavní město Izraele Jeruzalém.

Postavení Jeruzaléma působí světu problémy od samého vzniku Státu Izrael v roce 1948, přestože byl metropolí Židů už před třemi tisíci lety. Poté, co Izrael v roce 1967 dobyl východní Jeruzalém a město sjednotil, je v roce 1980 prohlásil za svou metropoli.

Protože si však svět nechce znepřátelit Palestince, kteří východní Jeruzalém požadují za své hlavní město, většina zemí izraelský krok neuznává a nutí své diplomaty sídlit v Tel Avivu, kde se nenacházejí žádné státní instituce. Pouze americký Kongres uznal v roce 1995 jako jediný na světě právo Izraele mít hlavní město, jaké chce, a vyzval svou vládu, aby do Jeruzaléma přemístila velvyslanectví. Žádný prezident to ale dodnes neudělal.

Opravování atlasů cizích zemí

Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě

Krok českého ministerstva školství je nenapadnutelný, protože je v souladu s oficiální politikou státu i Evropské unie. Je to však nebezpečný precedens – orgán suverénní země vyhověl požadavku nacionalistické skupiny, která nemá vlastní stát, a před dvěma lety dokonce ohrozila bezpečnost českých občanů explozí výbušnin ve svém sídle v obytné čtvrti Prahy.

Palestinci se dlouhodobě snaží zpochybnit nároky Židů na území Izraele, a „dokázat“ tak, že Židé tam nemají co dělat. V tomto duchu vyučují své děti ve školách, tajně likvidují archeologické nálezy z biblických dob a prosazují svá tvrzení v mezinárodních institucích.

Nejochotněji jim naslouchá UNESCO, které v roce 2010 označilo Hrobku biblické pramáti Ráchel u Betléma a Jeskyni patriarchů v Hebronu za „muslimské mešity“. Loni i letos přijalo rezoluci, která ignoruje historické a náboženské vazby Židů na Chrámovou horu, včetně nejposvátnějšího místa judaismu Zdi nářků. Označuje horu arabským názvem Haram aš-Šaríf a Zdi nářků říká Buráqovo náměstí podle okřídleného koně, který podle Koránu na horu dopravil proroka Muhammada.

Rezoluci podpořilo 33 zemí, včetně Francie, Španělska nebo Švédska. Proti jich hlasovalo jen šest a Česká republika mezi nimi nebyla. V říjnu budou Palestinci prosazovat novou rezoluci, která prezentuje Chrámovou horu jako výhradně islámskou památku a židovskou historii zamlčuje.

A s jídlem roste chuť. Palestinci se z ochoty českého ministerstva školství údajně velmi radují a považují jeho krok za významný úspěch. Možná, že se teď palestinský „velvyslanec“ brzy dostaví na ministerstvo místního rozvoje a bude požadovat, aby všem cestovním kancelářím nařídilo změnit názvy tradičních židovských památek v Izraeli na arabské, protože tyto změny provedlo UNESCO a Česká republika je jeho členem.

České ministerstvo školství pomohlo palestinským politickým cílům. Studentům je jeho rozhodnutí k ničemu – mnohem víc by jim prospělo, kdyby jim osnovy problém Jeruzaléma i celý izraelsko-palestinský konflikt objektivně vyložily. Na postavení Jeruzaléma jako izraelské metropole ministerstvo nic nezmění. I česká vláda, která udržuje těsné vztahy s izraelským kabinetem, bude na společná zasedání a oficiální návštěvy jezdit jako vždy do Jeruzaléma, kde se nachází sídlo premiéra, prezidenta, vlády i parlamentu, a ne do Tel Avivu.

Místo své horlivosti mělo české ministerstvo školství palestinskému „velvyslanci“ raději vysvětlit, že když jeho představitelé přestanou odmítat jednat s Izraelem o vzniku svého samostatného státu, získají východní Jeruzalém jako své hlavní město spíš než opravováním atlasů cizích zemí.